Genade ervaren
Het verlossende werk van Jezus in je leven

Ik weet nog niet half wat genade is! Dat is de intuïtie van waaruit de auteur dit boek heeft geschreven.

Genade is een van de belangrijkste kernwoorden van het christelijke geloof. Misschien wel het allerbelangrijkste. Maar wat is genade nu eigenlijk echt? Hoe kan ik genade ervaren in mijn leven? Wat zijn de blokkades in mijn leven waardoor de genade zo vaak niet lijkt binnen te komen?

Over deze vragen gaat dit boek. Jos Douma reikt daarbij verschillende thema's aan die helpen het ontvangen van genade in de praktijk van het leven te begrijpen. Centraal staat daarbij deze drieslag:

Omvang: 103 blz.
ISBN: 90 435 1497 2
Verschenen: juni 2008
Prijs: € 13,50
Uitgever: uitgeefmaatschappij Kok

Meer informatie: www.josdouma.nl/genadeervaren