Jezus ontdekken in Adventstijd
 

Advent is een oefening in verlangen: verlangen naar verlossing, verlangen naar de ontmoeting met Jezus, verlangen naar meer van zijn Geest, verlangen naar vervulling.

Velen kennen in hun leven de leegte van eenzaamheid of zinloosheid. De christelijke gemeente krijgt elke Adventsperiode weer de kans om daarbij stil te staan en om het verlangen weer te leren. In de verwachting dat Jezus dat verlangen vervult: Hij komt dichtbij.

Aan de hand van dit boekje kun je alleen of samen met anderen op een zinvolle manier invulling geven aan de viering van Advent. Voor elke dag is er een bijbeltekst en een korte overdenking. Daarnaast biedt dit boekje een drietal toegankelijke preken voor Advent en Kerst.

Verschenen: oktober 2006
Omvang: 92 blz.
Prijs: € 11,99
ISBN: 90 435 1311 3
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen

Download: vragen en gesprekspunten als PDF-document