Leven in verbondenheid.
De kracht van het kennen van Christus

Ieder mens verlangt ernaar verbondenheid te ervaren met andere mensen. Toch is er juist op dit gebied heel veel nood. Onze samenleving wordt gekenmerkt door onverbondenheid en vervreemding. Ook in veel kerken zijn er processen gaande die verwijdering geven. Hoe vinden we nieuwe verbondenheid?

Dit boek biedt een handreiking voor het nadenken over deze thematiek. Het gaat over God en mensen, over de betekenis van de Drie-eenheid en het verbond, over het werk van de Geest van Christus en over verkeerde gebondenheden.

'Leven in verbondenheid' is een poging om in kerken en gemeenten het gesprek op gang te brengen over de grote kracht van verbondenheid in Christus als de weg om eenheid te zoeken en te vinden. Tegelijk wil het laten zien hoezeer liefdevolle verbondenheid de gemeente van Christus aantrekkelijk maakt voor wie Hem nog niet kennen.

Klik hier voor meer materiaal.

Omvang: 121 blz.
ISBN: 90 435 1208 7
Verschenen: oktober 2006
Prijs: € 14,99
Uitgever: uitgeefmaatschappij Kok