Op het spoor van meditatie.
Biddend luisteren naar Gods Woord

Voor christenen is de omgang met de bijbel als het Woord van God enorm belangrijk. Het is dé manier om Gods stem te horen klinken in ons leven. Toch ervaren veel gelovigen moeite in hun bijbellezen. Er komt soms maar weinig van. En als het er wel van komt, ervaren we de manier waarop we met de bijbel ogaan wel eens als te afstandelijk. Maar we weten niet hoe het anders kan.

Dit boek wil christenen helpen bij hun persoonlijke omgang met het Woord van God. Meditatie is daarbij een sleutelbegrip: de meditatie van de bijbel is een manier om biddend en persoonlijk te luisteren naar Gods boodschap in ons leven. Wat Hij spreekt ons aan in zijn Woord!

Dit boek over bijbelmeditatie wil geen alternatief bieden door vijbelstudie, maar wil juist helpen om (nog) dichterbij de plek te komen waar God ons persoonlijk aanspreekt. Want door zijn Woord wil God geven dat we zijn Zoon ontmoeten. Zo wordt bijbelmeditatie een manier om te groeien in de navolging van Christus.

Verschenen: november 2002
Omvang: 144 blz.
ISBN: 90 435 0552 9
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen

Dit boek is in november 2010 opnieuw verschenen in bewerkte vorm: Als uw woorden opengaan. Mediterend Bijbellezen

Meer informatie: www.josdouma.nl/meditatie