Op weg naar Pasen.
Jezus ontdekken in de 40dagentijd

In het centrum van het evangelie staat Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heer. Christenen willen Hem liefhebben en volgen.

De tijd naar Pasen toe vormt een periode waarin we persoonlijk en als gemeente van Christus op een intensieve manier stil kunnen staan bij de vraag: Wie is Jezus voor ons?

Dit boekje bevat voor elke dag in de veertigdagentijd een bijbeltekst en een korte overdenking. Het is heel geschikt voor persoonlijk meditatie.

Het materiaal in dit boekje kan ook dienen voor het samen als gemeente vorm geven aan de veertigdagentijd.

Verschenen: december 2005
Vierde druk: december 2010
Omvang: 70 blz.
Prijs: € 11,99
ISBN: 90 435 1187 2
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen

'Op weg naar Pasen' is ook beschikbaar voor mensen met een leesbeperking. Hier kunt u bij de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden het boekje bestellen in braille en gesproken vorm.