Veni Creator Spiritus.
De meditatie en het preekproces

Wie regelmatig preken moet, staat steeds weer voor de vraag op welke wijze hij de preek kan voorbereiden. Waar begin ik? Welke fases moet ik doorlopen? Hoe kom ik tot een preek die recht doet aan de Schrift en die tegelijkertijd aanspreekt en authentiek is?

In dit boek wordt het preekproces nader doordacht vanuit het begrip meditatie. Wat is meditatie? Hoe kan de meditatie vorm krijgen in de preekvoorbereiding? Wat is de betekenis van de meditatie voor het preekproces?

Bij de beantwoording van deze vragen staan de thema's spiritualiteit en creativiteit centraal. Deze woorden verwijzen ten diepste naar de Geest van God. Hij is de Creator Spiritus, die scheppend en vernieuwend komt op het gebed van de predikant, en die het verkondigde Woord de hoorders na aan het hart legt.

Predikanten en allen die zich bij de prediking betrokken weten, kunnen met deze studie hun visie op de preek vernieuwen en verdiepen.

Verschenen: mei 2000
Tweede druk: mei 2008
Omvang: 367 blz.
Prijs: € 32,50
ISBN: 90 435 6309 7
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen
Bestellen: Bijbel-In Haarlem


Meer informatie: www.josdouma.nl/venicreatorspiritus