Christus krijgt gestalte in mij

Galaten 4:19
'...totdat Christus in u gestalte verkregen heeft'.

 

Wat is dat nu: christen-zijn? Op die vraag geven we vaak antwoorden in de trant van: dat we naar de kerk gaan, dat we leven volgens Gods goede geboden, dat we door het geloof in Jezus mogen weten van een hemelse toekomst enzovoort.

Wat Paulus hier in galaten 4 zegt, raakt de kern van ons christen-zijn: dat Christus gestalte in ons krijgt. Letterlijk staat er zoiets als: 'dat Christus vorm krijgt in u'. Christen-zijn betekent: steeds meer omge-vorm-d worden naar het voorbeeld van Jezus. En eigenlijk is dat niet sterk genoeg uitgedrukt, want als we Jezus ons voorbeeld noemen is Hij buiten ons. Maar Hij wil binnen in ons vorm krijgen.

Ons hele leven is eigenlijk een lange vorming: door opvoeding en onderwijs en levenservaring worden we gevormd tot wie we zijn. Dat is steeds in ontwikkeling. Ik ben wel dezelfde als vier jaar geleden (ik heb nog steeds dezelfde naam) maar ik ben tegelijk ook iemand anders. Zo gaat dat in een mensenleven.

In ons christenleven gebeurt dus als het goed is hetzelfde: we blijven dezelfde mensen en toch veranderen we voortdurend. Er vindt groei plaats en verdieping. En dat is allemaal gecentreerd rond die ene Persoon die God ons gegeven heeft: Jezus Christus. Deze Jezus wil in ons wonen en ons steeds meer om-vorm-en tot de mens zoals die God bedoeld heeft. De Catechismus noemt dat: 'dat Christus ons steeds meer vernieuwt tot zijn beeld'. We gaan dus steeds meer lijken op Hem naar wie we genoemd zijn: Christus.

En nu is mijn vraag aan u: ziet u dat in uw eigen leven ook gebeuren? Strekt u zich daar ook naar uit? Want we kunnen hier niet passief bij blijven. We worden geroepen om in de gemeenschap met Christus veranderende mensen te worden. Ziet u het in uw leven? Dat u liefdevoller wordt, blijder, vredelievender, lankmoediger, vriendelijker? Dat u een mens wordt die steeds meer wordt gekenmerkt door goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing? Zo wordt de mens door de Geest, de mens in Christus beschreven in Galaten 5 vers 22.

Ik ken iemand die elke morgen bidt: 'Geef dat de vrucht van de Geest vandaag overvloedig groeit in mijn leven.' En dan noemt hij die vrucht-in-negenen van de Geest uit Galaten 5. Ik geloof dat dat heel krachtig is: zonder ophouden bidden om de vrucht van de Geest. Want bidden is: vol verwachting je uitstrekken naar wat God belooft. God belooft ons de vrucht van de Geest. Die is niet alleen weggelegd voor 'bijzondere' christenen. Die is niet alleen beloofd aan 'geestelijke krachtpatsers'. Die is bedoeld voor al die gewone mensen die graag ongewone christenen willen zijn. Want christen-zijn, dat is nooit iets gewoons. Christen-zijn is iets ongelooflijk bijzonders, omdat Christus zo bijzonder is. Hij is de meest boeiende en fantastische Persoon die ooit op aarde heeft geleefd! Deze Christus wil in alle gelovigen steeds meer gestalte aannemen. Bidt erom dat dat gebeuren mag. Met open handen.

'Here Jezus Christus, U wilt in mij wonen en mij veranderen naar uw beeld. Geef toch dat U steeds meer gestalte in mij aanneemt. In geloof bid ik U: geef vandaag dat ik groei in liefde, blijdschap, vrede, lankmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Amen.'