Christus is alles

Kolossenzen 3:11
'...maar alles en in allen is Christus.'

Het was me nog nooit opgevallen dat dat in de bijbel stond: Christus is alles. Ik heb het ontdekt aan de hand van een preek van Charles Spurgeon met de titel 'Christ is all'. Toen ik dat boven die preek zag staan, met daaronder een verwijzing naar Kolossenzen 3 vers 11, ben ik dat haastig gaan nakijken. Het klopte.

Ja, je moet inderdaad even zoeken, want het is zo'n echt lange Paulus-zin. Maar ook dit is evangelie: 'Christus is alles!' Ik ben steeds weer onder de indruk van Paulus' enorme passie voor zijn Heer. En van de sterke uitdrukkingen die hij gebruikt om dat te communiceren. Zoals ook in bijvoorbeeld Filippenzen 3 vers 8: 'Voorzeker, ik acht zelfs alles schade, omdat de kennis van Christus Jezus, mijn Here, alles te boven gaat.'

Ik zie het als een soort liefdesverklaring van Paulus. Een liefdeslied zelf. Laatst hoorde ik op de radio een Engelse popsong waarin deze regel steeds terugkeerde: 'You are everything and everything is you!' Onmiskenbaar een love-song. Paulus zingt ook een liefdeslied voor zijn Geliefde: 'Christus is alles en alles is Christus!'

Hij doet dat al schrijvend over het nieuwe leven (Kolossenzen 3:5-17). In dat nieuwe leven doet geen enkel onderscheid meer ter zake: of je nu Jood bent of Griek, slaaf of vrije, man of vrouw, oud of jong, er is in het nieuwe leven door de Geest nog maar één ding echt belangrijk: dat Christus alles in allen is!

En dat wil ik me steeds meer toe-eigenen. Want er zijn zoveel dingen in mijn leven die alles voor me kunnen worden: mijn werk, mijn hobbies, mijn huis met tuin, mijn vakantie, mijn gezin, mijn verdriet of mijn gekwetstheid. Maar Christus wil alles zijn. En als ik door de Geest mijn nieuwe mens aandoe, dan gaat dat ook echt gebeuren.

En ik zal steeds meer ontdekken dat ik echt alles heb, als ik Christus heb. Wat wil een mens nog meer? Als ik wijsheid wil, en ik heb Christus, dan heb ik alle wijsheid en kennis want die zijn in Hem verborgen. Als ik volmaaktheid wil, en ik heb Christus, dan ben ik in Gods ogen het meest mooie en volmaakte schepsel. Als ik gerechtigheid wil, en ik heb Christus, dan heb ik in Hem mijn gerechtigheid. Als ik vergeving zoek, en ik heb Christus, dan ben ik in Hem vergeving. Als ik liefde zoek, en ik heb Christus, dan mag ik me de meest beminde mens ter wereld weten. Ja, als ik Christus heb, heb ik alles. Want Christus is alles.

Ik nodig u uit om mee te zingen met dat liefdeslied voor onze Geliefde: 'You are everything and everything is You!'

'Jezus Christus, U bent alles. Leer me om dat steeds meer te geloven, en te zien, en te beleven. Zonder U ben ik de armste van alle mensen. Met U ben ik zo ongelooflijk rijk. U bent mijn Schat. U bent mijn Kracht. U bent mijn Gerechtigheid en Heiligheid. U bent mijn alles. Amen.'