Promotie vrijgemaakte predikant Jos Douma

Meditatie goed voor preek

HEEMSKERK – Niet gelijk de commentaren uit de kast trekken maar eerst een tijdje mediteren over de bijbeltekst waarover gepreekt gaat worden. Zo’n benadering zal niet alleen de preek ten goede komen maar ook de predikant denkt ds Jos Douma, gereformeerd vrijgemaakt predikant in Beverwijk en Krommenie.

Door Theo Klein


Afgelopen woensdag promoveerde hij op het onderwerp meditatie in het preekproces met zijn proefschrift Veni Creator Spiritus (Kom Schepper Geest).
Exegese van de tekst en lezen van commentaren blijven volgens Douma belangrijke onderdelen van het preekschrijven, maar de meditatie als hulpmiddel is volgens hem ten onrechte in de gereformeerde traditie een ondergeschoven kindje. ,,Iemand als ds K. Dijk noemt het bijvoorbeeld wel in zijn boek over de prediking, maar heel zijdelings. In de opleidingen komt het ook nauwelijks ter sprake.’’
Dat de gereformeerde traditie weinig oog voor deze spirituele voorbereiding op de preek heeft, zou volgens Douma kunnen liggen aan het feit dat er vooral in de katholieke traditie veel aandacht voor schriftmeditatie is. Maar volgens de promovendus is de meditatie als voorbereiding op het maken van de preek heel gereformeerd te noemen. En niet alleen omdat ook Luther en Augustinus veel aandacht voor meditatie hadden. ,,In plaats van de bijbelse boodschap tot je te laten komen via commentaren, laat je je bij meditatie allereerst leiden door de Geest’’.
Dat daar een gevaar voor subjectiviteit in zit, (niet de Geest maar je eigen denkbeelden bepalen wat je in de tekst ontdekt), ontkent Douma niet. ,,Maar het is jezelf bedriegen als je denkt dat je bij een wetenschappelijke exegese bewaard blijft voor subjectiviteit. Ook bij de keuze van de commentaren, en het er uit pikken van wat jou aanstaat, spelen persoonlijke voorkeuren en denkbeelden een rol. Natuurlijk is er het gevaar van subjectivisme. Maar met spiritualiteit stel je je open voor Gods Geest. De protestantse traditie gelooft in de tweeslag ‘Woord en Geest’ en niet in ‘Woord en Commentaar.’’
Volgens Douma leert de predikant door meditatie bewust luisteren naar het Woord van God. ,,Het is niet zomaar wat stil zitten nadenken of mijmeren over een tekst. In mijn dissertatie geef ik een aantal stappen aan hoe je je zelf openstelt voor dat Woord en je de tekst echt tot jezelf kunt laten spreken.’’

Bevinding
Douma erkent dat het opvallend is dat juist een predikant van een kerk die niet bekend staat om haar bevindelijkheid, of bevinding zoals Douma het zelf liever noemt, juist op dit onderwerp promoveert. ,,In de vaak moeizame gesprekken tussen mijn kerk en de christelijke gereformeerden bleek vooral de bevinding, de persoonlijke relatie tussen God en de gelovige, een breekpunt. Christelijke gereformeerden verwijten onze kerken een gebrek aan bevinding. Iets als de persoonlijke toe-eigening van het heil, dat jij je door eigen ervaring kind van God weet, is bij hen heel belangrijk. Dat dit in onze kerken haast geen item is, staat de samensprekingen in de weg. Ik wil met mijn studie mijn geloofsgenoten opener maken voor die persoonlijke geloofsbeleving’’.
Niet alleen voorgangers, maar ook gemeenteleden zouden veel voor hun geloofsleven aan tekstmeditatie hebben. Toch betekent dat volgens Douma niet dat de predikant overbodig wordt. ,,Dit is een heikel onderwerp, want dan lijkt het alsof gewone gemeenteleden niet zelfstandig de bijbel kunnen lezen en de predikant dezelfde rol heeft als vroeger de priester. Maar toch blijven theologen volgens mij nodig. Zij hebben door hun studie zich kennis en vaardigheden eigen gemaakt die het gewone gemeentelid niet heeft. Ik wil het liever omkeren. Door als predikant de preekvoorbereiding te beginnen met meditatie lees je niet gelijk als theoloog de bijbel maar als een gewone gelovige. Je gaat als het ware in de kerkbanken tussen de gemeenteleden zitten.’’

Vluchtweg
‘Sommige teksten zoals duistere profetieën lenen zich niet voor meditatie’ is een tegenwerping die Douma van sommige collega’s te horen krijgt. ,,Dat vind ik een vluchtweg. Je kunt teksten op verschillende manieren tot je nemen. In de Bergrede zegt Jezus dat in het Oude Testament staat dat je je naaste moet liefhebben, maar je vijanden moet haten. Jezus roept ons op ook de vijanden lief te hebben. Dan kun je zo’n tekst als het ware onschadelijk maken door alleen te kijken of het Oude Testament inderdaad zegt dat je je vijand moet haten. Je kunt ook bij jezelf concrete namen bedenken van mensen die jij als vijanden ziet en wat het is om hen lief te hebben. Een preek die zo wordt voorbereid, wordt een eerlijker preek.’’
In een tijd van televisie, internet en computergames lijkt de preek een achterhaald medium om het evangelie te verbreiden. Maar Douma’s pleidooi om met meditatieve voorbereiding de preek dichter bij de mens te brengen is geen truc om de preek van de ondergang te redden.
,,In welke tijd je ook leeft, de prediking blijft volgens mij het middel van de Geest om de gemeente aan te spreken. Dat is een gegeven dat zo uit de bijbel komt. Ik hoef de preek niet te redden, die redt zichzelf wel. Het evangelie is steeds nieuw. Eigenlijk is een saaie preek een onmogelijkheid, al geef ik toe dat die onmogelijkheid toch elke zondag weer mogelijk blijkt te zijn. Maar dat heeft er mee te maken dat de Geest werkt met en door de mens in alle gebrokenheid.’’

Douma is zelf sinds anderhalf jaar gemeentepredikant. Vanaf het begin gebruikt hij meditatie in de voorbereiding van de preek. Valt het zijn gemeenteleden op? ,,Het is lastig om jezelf te vergelijken met andere voorgangers. Maar ik krijg uit de gemeente veel positieve reacties op mijn preek, ze voelen zich persoonlijk aangesproken. Maar er zijn ook gemeenteleden die liever een stevige dogmatische preek horen. Die vinden mijn preken oppervlakkig’’.
Behalve goed voor de preek, is tijd nemen voor meditatie volgens Douma ook goed voor de predikant. ,,Je dwingt jezelf tot rust. Als je niet oppast dan ben je in ons vak tegenwoordig snel manager van de gemeente. Door rust te nemen loop je jezelf niet voorbij. Meditatie is geen tovermiddel dat van een slechte prediker een goede voorganger maakt. Maar wie zich een meditatieve houding eigen maakt straalt rust uit. Een rust die ook doorspeelt in je werk en in de eredienst.’’

Een presentatie van het proefschrift staat op de website van dr Douma: http://home.hetnet.nl/~jr-douma.