Pleidooi predikant voor meditatie

In proefschrift over voorbereiding van preken

HEEMSKERK - ANP

Ds. J. Douma voert in vrijgemaakt- gereformeerde kring, vanouds huiverig voor alles wat naar mystiek zweemt, een geestdriftig pleidooi voor meditatie. De gereformeerde theologie moet zich grondig bezinnen op een bijbelse mystiek, stelt de predikant in zijn proefschrift.

Douma promoveert volgende week woensdag aan de Theologische Universiteit van de Gereformeerde Kerken Vrijgemaakt in Kampen op een studie over de rol van meditatie in de voorbereiding van preken. Hij presenteert de predikant daarin als een mysticus. " Een predikant is iemand die als mysticus de gemeente inleidt en inwijdt in het mysterie van het onbegrijpelijk nabijzijn van God".

Niet alleen voor een predikant maar ook voor gewone gelovigen kan meditatie volgens Douma heilzaam zijn. Dat moet dan wel bijbelse meditatie zijn, vindt hij."Mijn kijk op meditatie is gereformeerd, omdat ik primair uitga van de meditatie van het Woord van God".

Mediteren is zo naar de Schrift proberen te luisteren dat je Christus ontmoet. De huiver van veel orthodoxe protestanten voor meditatie heeft veel te maken, zegt Douma, met de manier waarop ze tegen oosterse godsdiensten aankijken. Daarin gaat het bij meditatie vooral om het zoeken van het goddelijke in jezelf, en daar hebben behoudende gereformeerden niet veel me op.

"Maar ook het christendom heeft een rijke traditie van meditatie", aldus de predikant, die werkt voor gemeenten in Beverwijk en Krommenie. " Daarin gaat het om het zoeken van de stem van God." In een tijd waarin de trend om af en toe in kloosters rust te zoeken, ook tot de vrijgemaakt-gereformeerden is doorgedrongen, lijkt het Douma een goede zaak om een verantwoord eigen cursusaanbod op het gebied van meditatie aan te bieden. Onderricht in een 'meditatieve omgang met de bijbel' zou volgens hem niet misstaan naast de meer verstandelijke bijbelcursussen die het eigen trainigsinstituut GVI aanbiedt.

23 juni 2000, © Haarlems Dagblad