Vrijgemaakt pleidooi voor bijbelse meditatie

HEEMSKERK - Dominee Jos Douma pleit in vrijgemaakt- gereformeerde kring, vanouds huiverig voor alles wat naar mystiek zweemt, geestdriftig voor meditatie.

Douma promoveert woensdag aan de theologische universiteit van de vrijgemaakten in Kampen op een studie over de rol van meditatie in de voorbereiding van preken. De predikant ziet hij als 'iemand die als mysticus de gemeente inleidt en inwijdt in het mysterie van het onbegrijpelijk nabijzijn van God'. Maar ook voor gewone gelovigen kan meditatie volgens Douma heilzaam zijn, als die maar bijbels is.
De huiver van veel orthodoxe protestanten voor meditatie verklaart Douma uit de associaties die zij met oosterse godsdiensten hebben, waar vooral het goddelijke in de mens wordt gezocht. ,,Het christendom heeft ook een rijke traditie van meditatie waar het gaat om het zoeken van de stem van God'', aldus de predikant in Beverwijk en Krommenie.
Nu de trend om af en toe in kloosters rust te zoeken ook tot de vrijgemaakten is doorgedrongen, lijkt het Douma goed een verantwoord aanbod van meditatiecursussen te doen. Onderricht in 'meditatieve omgang met de bijbel' zou volgens hem niet misstaan naast de bijbelcursussen die nu worden aangeboden.
Als de predikant zijn Godservaring (bevinding) in zijn preken laat doorklinken, zullen de kerkgangers eerder geraakt worden, betoogt Douma.

23 juni 2000, © dagblad Trouw: www.trouw.nl