Inhoud van 'Veni Creator Spiritus'

INLEIDING

1 Achtergronden en motieven
2 Opzet van de studie

 

DEEL A

HOOFDSTUK 1: PNEUMATOLOGIE

1 Van Geistvergessenheit naar Geistbesessenheit
2 De pneumatologie binnen de praktische theologie
3 Elementen van een gereformeerde pneumatologie
4 Praktische theologie in pneumatologisch perspectief

HOOFDSTUK 2: HOMILETIEK

1 Ontwikkelingen in de moderne homiletiek
2 Ontwikkelingen in de gereformeerde homiletiek
3 Een gereformeerd-homiletische visie op de preek
4 De preek: explicatie en applicatie?
5 De preek: neues Wort
6 Preken: de kunst van het uitvoeren

HOOFDSTUK 3: SPIRITUALITEIT

1 De hang naar spiritualiteit
2 Spiritualiteit als term
3 Wat is spiritualiteit?
4 Spiritualiteit in gereformeerd licht
5 Mystiek als hart van spiritualiteit

HOOFDSTUK 4: MEDITATIE

1 Meditatie als term
2 Christelijke meditatie: enkele grepen uit de geschiedenis
3 Een contemplatief-psychologische benadering van de meditatie
4 Een theologische benadering van de meditatie
5 Wat is meditatie?

HOOFDSTUK 5: CREATIVITEIT

1 Creativiteitsonderzoek
2 De vier aspecten van creativiteit
3 Creativiteit en opmerkzaamheid

 

DEEL B

HOOFDSTUK 6: DE MEDITATIE IN DE HOMILETIEK

1 Discussie rond de Predigtmeditation
2 Enkele Duitse homileten over de Predigtmedita-tion
3 De meditatie in de gereformeerde homiletiek
4 De meditatie in de homiletiek

HOOFDSTUK 7: HET PREEKPROCES

1 Voorvragen bij een theorie van het preekproces
2 Het preekproces: een praktijktheorie
3 Preken als manier van leven

HOOFDSTUK 8: DE SPIRITUALITEIT VAN DE PREDIKANT

1 De persoon van de predikant als homiletisch thema
2 De predikant als getuige
3 De spiritualiteit van de predikant
4 De predikant als mystagoog

HOOFDSTUK 9: PREEK EN BEVINDING: BEVINDELIJK PREKEN

1 Bevinding
2 Bevinding en preek
3 Meditatie als weg naar bevindelijk preken

HOOFDSTUK 10: MEDITATIE EN EXEGESE

1 De homiletische praktijk
2 Theologische verkenning: Geest, Woord, Schrift
3 Hermeneutische verkenning: tekst-verstaan
4 Homiletische hermeneutiek

HOOFDSTUK 11: DE MEDITATIE IN DE PREEKVOORBEREIDING

1 Lectio divina
2 Contemplatieve exegese
3 Methode voor meditatie
4 Meditatie: spiritualiteit én creativiteit

HOOFDSTUK 12: HOMILETISCHE CREATIVITEIT

1 Creativiteit in theologisch perspectief
2 Prediking als creatief gebeuren: de preek als neues Wort
3 Creativiteit in het preekproces
4 Het creatieve moment in de meditatie

HOOFDSTUK 13: DE KUNST VAN HET PREKEN

1 Meditatie in tweevoud
1 De taal van de preek
2 De creativiteit van de metafoor
3 Preek en metafoor: metaforisch preken

 

DEEL C

HOOFDSTUK 14: DE MEDITATIE EN HET PREEKPROCES

1 Meditatie in tweevoud
2 Preekproces: dimensies en fases
3 De betekenis van de meditatie voor het preekproces
4 Predikant in het krachtenveld van de Geest
5 De meditatie als brandpunt van homiletische vorming

 

UITLEIDING

1 Bijbels mozaïek: zeven beelden van de Geest
2 Homiletisch klankspel: zeven spirituele motieven
3 Liturgisch loflied: Veni Creator Spiritus