Geloven met Petrus

Een serie van negen preken over Petrus en zijn weg met Jezus.

(1) Verrijk je geloof! (2 Petrus 1:5)
Preek 1 | 'Verrijk je geloof!'
Bronwater
Handreiking
Bijbelrooster Petrus

(2) Lopen over water (Matteüs 14:22-33)
Preek 2 | 'Lopen over water'
Bronwater

(3) Verlangen naar zijn woord (1 Petrus 2:2-3)
Preek 3 | 'Verlangen naar zijn woord'
Bronwater
Bijbelstudie 'Melk of vast voedsel?'
Lied: 'More Holiness Give Me

(4) Zeventig maal zeven maal (Matteüs 18:21-22)
Preek 4 | 'Zeventig maal zeven maal'
Bronwater

(5) Geloven in het publieke domein (1 Petrus 2:12)
Preek 5 | 'Geloven in het publieke domein'
Bronwater

(6) Jezus' glorie zien (Matteüs 17:1-8)
Preek 6 | 'Jezus' glorie zien'
Bronwater
Nieuwe Fonteinkerk - vernieuwde verlangens

(7) De zwakheid van ons geloof (Lucas 22:61-62)
Preek 7 | 'De zwakheid van ons geloof'

(8) Paaszondag 8 april: Vol verwondering geloven (Lucas 24:12)
Preek 8 | 'Vol verwondering geloven'
Bronwater

(9) Heb je mij lief? (Johannes 21:15-17)
Preek 9 | 'Heb je mij lief?'
Bronwater