Jonathan Edwards: The Excellency of Christ

Van de hand van Jonathan Edwards, opwekkingstheoloog die leefde van 1703-1758, is er een preek die gaat over de uitnemendheid van Jezus Christus. De tekst voor de preek is Openbaring 5:5-6:

Toen zei een van de oudsten tegen mij: 'Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.' Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd.

Een kernpassage uit die preek luidt in vertaling zo:

'Er is een bewonderswaardig samengaan van heel verschillende voortreffelijkheden in Jezus Christus. De leeuw en het lam hebben, hoewel ze heel verschillende schepsels zijn, toch ieder hun eigen voortreffelijkheden. De leeuw blinkt uit in kracht en in het majesteitelijke van zijn voorkomen en stemgeluid. Het lam blinkt uit in zachtmoedigheid en geduld (). En nu zien we in de bijbeltekst dat Christus met beide wordt vergeleken, omdat de uiteenlopende voortreffelijkheden in Hem op een bewonderenswaardige wijze bij elkaar komen.'

Lees (in het Engels): The Excellency of Christ.