Want van u is het koninkrijk

Van januari tot en met juni 2009 stond mijn prediking in de Fonteinkerk in het teken van het koninkrijk van God. Als doelstelling was geformuleerd:

Als gemeente willen we nieuwe en verrassende ontdekkingen doen rond het evangelie van het koninkrijk. We hopen dat we mogen groeien in de aanbidding van de glorie van onze koning Jezus. En we gaan ons oefenen in de praktijk van het koninkrijksleven zoals we dat dagelijks als christen en als gemeente mogen leiden.

Hier kun je de gehouden preken naluisteren en de preeksamenvattingen lezen:

Psalmen van de koning (1): Ikzelf heb mijn koning gezalfd (Psalm 2)
bronwater lezen | preek luisteren

Psalmen van de koning (2): U bent de mooiste van alle mensen (Psalm 45)
bronwater lezen | preek luisteren

Psalmen van de koning (3): Leve de koning! (Psalm 72)
bronwater lezen | preek luisteren

Geheimen van het koninkrijk (1): De schat in de akker (Matteüs 13:44)
bronwater lezen | preek luisteren

Geheimen van het koninkrijk (2): Een zaadje van de mosterdplant (Matteüs 13:31-32)
bronwater lezen | preek luisteren

Geheimen van het koninkrijk (3): Uitzien naar de Zoon (Matteüs 25:1-13)
bronwater lezen | preek luisteren

Geheimen van het koninkrijk (4): Woekeren met woorden (Matteüs 25:14-30)
bronwater lezen | preek luisteren

Jezus en de economische crisis (Matteüs 19:13-30)
bronwater lezen | preek luisteren | preek lezen

Jezus en de armoede in de wereld (Matteüs 25:31-46)
bronwater lezen | preek luisteren

De leraar en zijn leerlingen (Matteüs 28:16-20)
bronwater lezen | preek luisteren

De ontdekking van de hemel (1): Hier beneden is het ook (Handelingen 1:1-14)
bronwater lezen | preek luisteren

De ontdekking van de hemel (2): Dienen is hemels (Handelingen 1:15-26)
bronwater lezen | preek luisteren

De ontdekking van de hemel (3): De hemel op aarde (Handelingen 2:1-13)
bronwater lezen | preek luisteren

Weekteksten: om te memoriseren

1e week: Matteüs 5:3
Gelukkig wie nederig van hart zijn, want voor hen is het koninkrijk van de hemel.

2e week: Marcus 1:15
Dit was wat Jezus zei: 'De tijd is aangebroken, het koninkrijk van God is nabij: kom tot inkeer en hecht geloof aan dit goede nieuws.'

3e week: Marcus 10:15
Wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan.

4e week: Romeinen 14:17
het koninkrijk van God is geen zaak van eten en drinken, maar van gerechtigheid, vrede en vreugde door de heilige Geest.

5e week: Matteüs 13:44
Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde besloot hij alles te verkopen wat hij had en die akker te kopen.

6e week: Matteüs 13:31-32
Het koninkrijk van de hemel lijkt op een zaadje van de mosterdplant dat iemand meenam en in zijn akker zaaide. Het is weliswaar het kleinste van alle zaden, maar het groeit uit tot de grootste onder de planten. Het wordt een struik, en de vogels van de hemel komen nestelen in de takken.

7e week: Matteüs 12:28
Maar als ik door de Geest van God demonen uitdrijf, dan is het koninkrijk van God bij jullie gekomen.

8e week: Matteüs 19:23
Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan.

9e week: Matteüs 25:6
Midden in de nacht klonk er luid geroep: Daar is de bruidegom! Kom, ga hem tegemoet.

10e week: Matteüs 25:21
Voortreffelijk, je bent een goede en betrouwbare dienaar. Omdat je betrouwbaar bent gebleken in het beheer van een klein bedrag, zal ik je over veel meer aanstellen. Wees welkom bij het feestmaal van je heer.

11e week: Matteüs 19:21
Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.

12e week: Matteüs 25:40
Ik verzeker jullie: alles wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders of zusters, dat hebben jullie voor mij gedaan.

lees hier het verhaal dat ik hield op een congres van de ChristenUnie (31 januari 2009) >

lees hier het verhaal dat ik hield op het congres 'Pionieren voor het Koninkrijk' (2 april 2009) >