Preken luisteren

Preken zijn bedoeld om naar te luisteren. Op deze pagina vind je een groot aantal luisterpreken uit de periode dat ik predikant was in Haarlem (tot februari 2013). De preken uit de tijd in Zwolle (sinds maart 2013) vind je hier: levenindekerk.nl/luisterpreken. Ik hoop dat het horen ervan je mag helpen om te groeien in je geloof.

Afscheidszondag Haarlem
zondagmiddag 10 februari 2013: Laat de Geest u vervullen 25'46"

Christusgelijkvormigheid voor beginners
zondagmorgen 13 januari 2013: Conformeer je aan het imago van Christus 31'24"
zondagmorgen 20 januari 2013: Beoefen geestelijke disciplines 31'51"
zondagmorgen 27 januari 2013: Omarm beproevingen 21'48"

Kerst - Laatste zondag - Oudjaar 2012
kerstmorgen 25 december 2012: God heeft gewoon iets geweldigs gedaan (Lucas 1:46-55) 20'05"

Het verhaal van Ruth: #OverHoop
zondagmorgen 2 december 2012: #OverHoop 1 (Ruth 1) 24'09"
zondagmorgen 9 december 2012: #OverHoop 2 (Ruth 2) 11'55"
zondagmorgen 16 december 2012: geen opname beschikbaar
zondagmorgen 23 december 2012: #OverHoop 4 (Ruth 4) 26'22"

Gods Geest in jouw leven
zondagmorgen 14 oktober 2012: 1. De Geest krijgen (inleiding prekenserie) 13'09"
zondagmorgen 21 oktober 2012: 2. Delen in overvloed (Jesaja 58:1-10) 25'50"
zondagmorgen 28 oktober 2012: 3. Schep een zuiver hart in mij (Jesaja 58:1-10) 32'29"
zondagmorgen 4 november 2012: 4. Meer Geest in de gemeente (1 Korintiërs 12:1-11) 35'24"
zondagmorgen 11 november 2012: 5. Ben jij uit de Geest geboren? (Johannes 3:5-6) 25'04"
zondagmorgen 18 november 2012: 6. Gods Geest geneest (Romeinen 8:26) 9'27"

De HEER is mijn herder. Een pastorale gemeente
zondagmorgen 2 september 2012: De HEER is mijn herder (Psalm 23:1-3) 44'48"
zondagmorgen 9 september 2012: Ik heb goed nieuws voor je (Johannes 10:1-21) 32'23"
zondagmorgen 16 september 2012: Pastor zijn kan iedereen (Kolossenzen 3:16 en 1 Tessalonicenzen 5:12) 22'37"
zondagmorgen 23 september 2012: Schaoen zonder herder (Mattüs 9:36) 26'07"

Geloof is...
zondagmorgen 26 augustus 2012: Geloof is... (Hebreeën 11:1) 24'29"

Mens zoekt God
zondagmorgen 8 juli 2012: Mens zoekt God. (1) De spiritualiteit van Psalm 84 21'47"
zondagmorgen 15 juli 2012: Mens zoekt God. (2) De spiritualiteit van Psalm 19 28'34"
zondagmorgen 22 juli 2012: Mens zoekt God. (3) De spiritualiteit van Psalm 67 21'53"

Bemoedigen doet goed
zondagmorgen 10 juni 2012: Bemoedigen doet goed (Hebreeën 10:19-25) 34'35"

Pinksteren 2012
zondagmorgen 27 mei 2012: Ik wil jullie mijn adem geven (Ezechiël 37:14) 26'51"

Engelen bestaan wel
zondagmorgen 13 mei 2012: Ik heb een engel gezien 34'06"
hemelvaartsdag 17 mei 2012: Een hemel vol engelen 27'00"
zondagmorgen 20 mei 2012: Mijn beschermengel 23'25"

De luisterpreken uit deze serie vind je op een aparte pagina. Klik hier

Verrast door Jezus (het Marcusevangelie)
De luisterpreken uit deze serie vind je op een aparte pagina. Klik hier

Oud en Nieuw 2011/2012
zaterdagavond 31 december 2011: Zijn we wijzer geworden? (Psalm 90:12) 22'34"
zaterdagavond 31 december 2011: Dit wordt (jo)uw jaar!?? (Spreuken 16 en Jakobus 4) 28'19"

Kerst 2011
zondagmorgen 25 december 2011: Hoe zal ik u ontvangen? (Matteüs 2:11) 22'26"

Gastvrijheid: ruimte scheppen voor de ander & Gods vreemdelingenbeleid
Zondagmorgen 9 november 2011: (1) Een gastvrije God (Genesis 18:1-8)
Zondagmiddag 9 november 2011: (2) Eten met Jezus (Jesaja 25:6-9 en Lucas 5:27-3)
Zondagmorgen 16 november 2011: (3) Ruimte scheppen voor de armen (2 Korintiërs 9:6-15)
Zondagmorgen 30 november 2011: (4) Engelen als gasten? (Hebreeën 13:2)
Zondagmorgen 6 december 2011: (5) Wees gastvrij (Romeinen 12:13)
Zondagmorgen 13 december 2011: (6) Oordeel niet (Matteüs 7:1)

Je bent een mooi mens... Hoe God je karakter vormt. Over de vrucht van de Geest
De luisterpreken uit deze serie vind je op een aparte pagina. Klik hier

Hij is hier!
zondagmorgen 28 augustus 2011: Hij is hier. Zoeken naar Gods aanwezigheid (Exodus 3:1-15) 27'47"

Pinksteren 2011: In vuur en vlam
zondagmorgen 12 juni 2011: Pinksteren: God staat in vuur en vlam (Handelingen 2:33) 25'55"

Pasen 2011: tuinmannen en tuinvrouwen in Gods nieuwe schepping
zondagmorgen 24 april 2011: Pasen vieren met Maria en met Tom (Johannes 20:1-18) 22'24"

Op weg naar Pasen: het wonder van het kruis
zondagmorgen 6 maart 2011: Christus alleen - de gekruisigde! (1 Korintiërs 2:2) 33'10"
zondagmorgen 13 maart 2011: Ik kies voor leven! (Romeinen 8:6) 22'38"
zondagmorgen 20 maart 2011: De lente komt eraan! (Johannes 12:24) 30'21"
zondagmorgen 27 maart 2011: Wat gebeúrt hier!? Japan, Jezus, jij (Matteüs 27:45-46) 23'29"

Ik ben het leven
zondagmorgen 20 februari 2011: Ik ben het leven (Johannes 11:1-44) 30'45"

Als je niet kunt vergeven... (Zondag 51)
zondagmiddag 6 februari 2011: Als je niet kunt vergeven... Vergeven kun je leren 29'16"

Avondmaalspreek
zondagmorgen 6 februari 2011: Gods lievelingen en Jezus' leerlingen (Genesis 17:1 en Matteüs 7:24-27) 15'36"

Logo van het christelijk geloof (preken over de doop)
zondag 17 oktober 2010: Logo van het christelijk geloof: inleiding op de prekenserie 7'26"
zondag 17 oktober 2010: Het water is diep. De doop van Johannes (Marcus 1:4-8) 30'26"
zondag 24 oktober 2010: In jou vind ik vreugde. De doop van Jezus (Marcus 1:9-11) 25'05"
zondag 5 december 2010: De zonde is verleden tijd. Avondmaal als doopvernieuwing (Romeinen 6:1-6) 7'42"
zondag 12 december 2010: Genieten van genade. Gods goedheid in de doop (Titus 2:11 en 3:5-6) 24'27"
zondag 26 december 2010: God is liefde. De doop als Gods liefdesverklaring (1 Johannes 4:10 & 18) 22'35"
zondag 2 januari 2011: Een goed begin. De doop als deur naar het goede leven (Psalm 34:9a & 1 Petrus 2:3) 23'51"
zondag 23 januari 2011: Gods radicale commitment. Verbond en doop (Genesis 15) 33'33"
zondag 30 januari 2011: Hij is de Heer van mijn leven. Dopen in de naam van Jezus Christus (Matteüs 28:19) 31'10"
zondag 13 februari 2011: Je hoort er helemaal bij. Allen gedoopt in één Geest (1 Korintiërs 12:13) 25'22"

Oudjaarspreek
Vrijdag 31 december 2010: De kus van God (2 Korintiërs 13:11-13) 15'37"

Kerstpreek
Kerst 25 december 2010: In de gloria! Een schitterende kerst... 19'57"

Preek n.a.v. Zondag 47 en Jesaja 9:5-6a
zondag 19 december 2010: Wat een HEERlijke namen! (Wonderlijk! Raadsman!) 33'51"

Leerpreek over Zondag 45
zondag 14 november 2010: Zalig de rijken van Geest 33'44"

Preek themazondag 'Christen zijn op je werk'
zondag 7 november 2010: Doe alles voor de Heer! Christen zijn (op je werk) (Kolossenzen 3:5-4:6) 28'40"

Dankdagpreek
woensdag 3 november 2010: Gezegend bent u, HEER onze God! De zegen van de beracha - preek en dankgebed (Marcus 8:1-9) 28'05"

Preek over Prediker
zondag 3 oktober 2010: Alles is lucht. Levenslied van prediker (Prediker 1:2-11) 30'45"

Rivieren van levend water...
zondag 19 september 2010: Wonen in een loofhut. Vreugdevolle herinneringen aan de toekomst (Leviticus 23:39-43) 23'57"
zondag 12 september 2010: Laat het water stromen. De belofte van overvloeiend geestelijk leven (Johannes 7:38) 30'56"
zondag 5 september 2010: Wij willen water! Water uit de rots (Numeri 20:2-13) 27'44"
zondag 5 september 2010 (middag): Bidden en vasten (themapreek) 35'18"

Laten we eten en feestvieren
zondag 29 augustus 2010 (middag): Laten we eten en feestvieren. Een overdenking bij het Avondmaal (Lucas 15:23b) 18'01"

Worden als de vader
zondag 29 augustus 2010: Worden als de vader. De gelijkenis van de verkwistende God (Lucas 15:11-32) 34'37"

Missionair door de Geest
zondag 4 juli: (1) Ze vormden met elkaar een gemeenschap (Handelingen 2:42) 31'21"
zondag 11 juli: (2) Woorden, werken, wonderen (Handelingen 3:6) 25'15"
zondag 18 juli: (3) Gebed en vrijmoedigheid (Handelingen 4:31) 22'42"

Een heel nieuw leven (6 preken)
zondag 11 april (ochtend): (1) Zitten, wandelen, standhouden (Efeziërs) 15'16"
zondag 18 april: (2) Leven met een stempel (Efeziërs 4:25-32) 29'37"
zondag 25 april: (3) Ga in je kracht staan (Efeziërs 6:10-11) 31'46"
hemelvaart 13 mei: (4) In hemelse sferen (Efeziërs 6:12-13) 27'08"
zondag 16 mei: (5) Gods firewall (Efeziërs 6:14-17) 32'33"
pinksterzondag 23 mei: (6) Ik wil komen met mijn Geest (Efeziërs 5:18) 22'21"

Catechismuspreken
zondagmiddag 2 mei: Van Woorden naar waarden (Zondag 34) 31'12"
zondagmiddag 11 april: Ben jij bekeerd? (Zondag 33) 31'24"

Jezus: gekruisigd en opgestaan
zondag 4 april (Pasen): Pasen: lariekoek? (Lucas 24:1-12) 20'55"
zondag 21 maart: De laatste adem (Lucas 23:46-49) 29'13"

Biddag voor gewas en arbeid
woensdag 10 maart: Op zoek naar sporen van God (Psalm 65:12b) 17'56"

Romeinen 8
zondag 21 februari: God is vóór ons! (Romeinen 8:31-39) 27'44"
zondag 7 maart: De Geest helpt ons in onze zwakheid (Romeinen 8:26-27) 31'07"
zondag 14 maart: De Geest brengt leven en vrede (Romeinen 8:1-6) 29'47"

Leren bidden
zondag 17 januari: Helpt bidden wel? 28'24"
zondag 24 januari: HEER, hier bevind ik mij (Relationeel bidden 1) 41'34"
zondag 31 januari: HEER, ik wil u kennen zoals u bent (Relationeel bidden 2) 41'00"
zondag 7 februari: HEER, ik wil graag heilig zijn (Relationeel bidden 3) 25'16"
zondag 14 februari: HEER, u bent mijn alles (Relationeel bidden 4) 18'25"

Oei, ik groei (niet)!
zondag 3 januari (doopdienst): Oei, ik groei (niet) (Efeziërs 4:15) 24'21"

Kerst 2009
Kerstnachtdienst 24-12-2009: Als de hemel open gaat...(Lucas 2:1-14) 21'09"
Kerstviering 25-12-2009: De hemelse omhelzing (Johannes 1:1-18) 21'59"

Zondag vóór de klimaattop
zondag 06-12-2009: Alles is voor hem geschapen (Kolossenzen 1:15-17) 16'24"

Efeziërs: gebedsbrief
zondag 08-11-2009: Paulus, de apostel die het licht zag (Efeziërs 1:1) 28'58"
zondag 15-11-2009: Ware luxe komt van boven (Efeziërs 1:3-14) 31'25"
zondag 22-11-2009: Goed licht beter zicht (Efeziërs 1:17-19) 31'00"
zondag 06-12-2009: U wás dood, u bént levend (Efeziërs 2:1-10) 22'04"
zondag 13-12-2009: Christus is onze vrede (Efeziërs 2:14-18) 30'06"

Bidden is het beste begin
zondag 06-09-2009: Bidden is het beste begin 39'23"
zondag 06-09-2009: Bidden met Calvijn 29'03"
zondag 27-09-2009: Bid onophoudelijk 31'55"
zondag 04-10-2009: Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft (1) 34'54"
zondag 11-10-2009: Het gebed dat Jezus ons geleerd heeft (2) 25'21"
zondag 11-10-2009: De schijf van 5 voor een gezond gebedsleven 24'05"

Ontmoetingen met David (14 juni tot september 2009)
Luister: (1) De HEER kijkt naar je hart 27'44"
Luister: (2) Hoe groot is jouw God 36'05"
Luister: (3) Vrienden voor het leven 23'018"
Luister: (4) Een verzoeking in de woestijn 35'42"
Luister: (5) Een huis om in te wonen 24'40"

Preek belijdenisdienst Geert Douma (21 juni 2009)
Luister: De koning te rijk met de Heer van je leven 29'15"

De ontdekking van de hemel (21, 24 en 31 mei 2009)
Luister: Hier beneden is het ook 25'05"
Luister: Dienen is hemels 26'28"
Luister: De hemel op aarde 28'44"

Leven als leerling (19 en 26 april 2009)
Luister: De leraar en zijn leerlingen (Matteüs 28:16-20) 31'12"
Luister: Het gebed van Agur (Spreuken 30:7-9) 31'12"

Jezus en... (15 en 22 maart, 5, 10 en 12 april 2009)
Luister: Jezus en de economische crisis (Matteüs 19:13-22) 35'12"
Luister: Jezus en de armoede in de wereld (Matteüs 25:31-46) 25'22"
Luister: Jezus en de vergeving van de zonden (Lucas 23:34) 25'12"
Luister: Jezus en zijn volbrachte werk - Goede Vrijdag (Lucas 19:30) 8'48"
Luister: Jezus en het nieuwe leven - Pasen (Matteüs) 23'09"

Geheimen van het koninkrijk (1 en 8 februari en 1 en 8 maart 2009)
Luister: De schat in de akker (Matteüs 13:44) 32'34"
Luister: Een zaadje van de mosterdplant (Matteüs 13:31-32) 25'09"
Luister: Uitzien naar de Zoon (Matteüs 25:1-13) 33'41"
Luister: Woekeren met woorden (Matteüs 25:14-30) 21'03"

Psalmen van de koning (11, 18 en 25 januari 2009)
Luister: Ikzelf heb mijn koning gezalfd (Psalm 2) 36'33"
Luister: U bent de mooiste van alle mensen (Psalm 45) 35'54"
Luister: Leve de koning! (Psalm 72) 33'28"

Openbaring 21 en 22 (28 december en oudejaarsavond 2008)
Luister: De Helemaal Levend Ervaring (Openbaring 22:1-5) 33'24"
Luister: Het laatste woord (Openbaring 22:20-21) 24'08"

catechismuspreken (14 en 28 december 2008)
Luister: Zondag 43: De waarheid liefhebben 22'05"
Luister: Zondag 44: Het gaat de goede kant op! 28'18"

Kerstpreek (25 december 2008)
Luister: Een mooier geschenk ken ik niet (Titus 2:11-14) 22'15"

Verbinding maken met de schepping: de kerk op groen (30 november, 7 en 14 december 2008)
Luister: (1) AANBIDDING van de machtige schepper (Jesaja 45:18) 30'27"
Luister: (2) COMPASSIE met de gebroken schepping (Romeinen 8:22) 26'52"
Luister: (3) VERWACHTING van de nieuwe aarde (Openbaring 21:5) 21'19"

Verbinding maken met jezelf: mijn identiteit (2, 9 en 16 november 2008)
Luister: (1) Design your own life? (2 Korintiërs 5:17) 33'48"
Luister: (2) Mijn betere ik (Romeinen 7:21) 25'22"

Yes, het is weer maandag (12 en 19 oktober 2008)
Luister: (1) Jullie zijn het brood dat leven geeft (Johannes 6:48) 18'45"
Luister: (2) Tien handreikingen voor een missionaire levensstijl 34'40"

Verbinding maken in je huwelijk (14 en 28 september en 5 oktober 2008)
Luister: (1) Mannen komen van God en vrouwen ook (Genesis 1:27) 32'34"
Luister: (2) Géén helper die bij hem past? (Genesis 2:20) 32'46"
Luister: (3) Preek over Efeziërs 5:21-33 39'36"
Luister: (4) Preek n.a.v. Hooglied 1:2 25'48"

Overdenking in de doopdienst van Max Schouten (14 september 2008)
Luister: De glorie van onze God en de stemmen van onze kinderen (Psalm 8) 19'47"

Verbinding maken (7 september 2008)
Luister: Preek over 1 Johannes 1:3 27'06"
Luister: Overdenking over Psalm 27:8 6'21"

Gezocht: leerlingen! Over de glorie van Christus als leraar (31 augustus 2008)
Luister: Preek over Matteüs 5:1-2 30'20"

Het stralende gelaat van de Heer (24 augustus 2008)
Luister: Preek over Numeri 6:25-26 29'15"

Ik geloof in Gods uitbundigheid (17 augustus 2008)
Luister: Overdenking over Psalm 103:4b-5a 23'03"

Ware wijsheid (6 juli en 17 augustus 2008)
Luister: Wees Wijs met woorden (twaalf spreuken) 27'29"
Luister: Wees Wijs met de Wijsheid (Spreuken 9:10) 25'53" (opname is erg zacht)
Luister: Wijsheid levert meer op dan zilver (Zondag 42) 38'14"

De hoopvolle belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18 (8, 15 en 22 juni 2008)
Luister: Ooh, wat mooi! De luister van de Heer 28'27"
Luister: Kijk, kijk! Met onbedekt gezicht aanschouwen 35'20"
Luister: Een ware metamorfose! Meer en meer worden veranderd 28'41"

Overdenking in de doopdienst van Bart Daniël Oosterhoff (8 juni 2008)
Luister: Sta even stil... (Job 37:14) 28'27"

Wat heeft Jezus ons vandaag te zeggen? (1, 4 en 11 mei 2008)
Luister: Hemelvaart: Eenzaamheid (Johannes 14:18) 25'32"
Luister: Wezenzondag: Vriendschap (Johannes 15:15) 38'12"
Luister: Pinksteren: Waarheid (Johannes 16:13-14) 22'15"

Offers brengen (6, 13 en 27 april 2008)
Luister: Ik heb alles voor je over! (Leviticus 1) 41'42"
Luister: Bijbels culinair (Leviticus 2) 21'21"
Luister: The Peacemaker (Leviticus 3) 23'25"
Luister: Het herstel (Leviticus 4) 31'49"

De hoopvolle boodschap van Johannes 3:16 (16 en 23 maart 2008)
Luister: God heeft gegeven! (Johannes 3:16) 26'27"
Luister: Wij leven!! (Johannes 3:16) 28'01"

Verzoening: leven met Christus in het midden (9 maart 2008)
Luister: Jezus, denk aan mij (Lucas 23:32-43) 28'47"