Als uw woorden opengaan

Mediterend BijbellezenInhoud

Inleiding

DE BIJBEL OPEN

EEN Drie vormen van omgang met de Bijbel
TWEE Meditatie in de Bijbel

MEDITEREN IN PROTESTANTS PERSPECTIEF

DRIE Met Mozes op de rots slaan (Luther)
VIER De geestelijke overdenking (Voetius en à Brakel)
VIJF Zoek God, geen blijdschap (Bonhoeffer)

EEN THEOLOGISCHE BENADERING

ZES Levend en krachtig is het woord
ZEVEN Kleine theologie van de meditatie

MEDITATIE IN DE PRAKTIJK

ACHT Meditatie praktisch
NEGEN Een leidraad voor meditatie
TIEN Meditatie als concentratie op Christus
ELF Meditatie in kleine groepen

SPIRITUEEL BIJBELLEZEN

TWAALF De lectio divina
DERTIEN Bijbelwoorden om mee te oefenen


Bijlage 1 Schema bij de lectio divina
Bijlage 2 Handleiding voor gezamenlijke lectio divina
Bijlage 3 Het Jezusgebed

Literatuur
Verantwoording