Alles in U

 

De Here is mijn Herder, mij ontbreekt niets (Psalm 23)

 

 

Psalm 23 is zoiets als de ‘Johannes 3:16 van het Oude Testament’: een overbekende tekst die velen uit het hoofd kennen. Dan is het nog wel eens moeilijk om er iets nieuws in te ontdekken.

 

Afgelopen week was ik met het oog op een begrafenis bezig met deze Psalm. En ik ontdekte dat de Psalm drie delen heeft. Het begint in de grazige weiden en aan de rustige wateren (1-3). Dan komt er een diep en donker dal (4). En het eindigt met een feestmaaltijd in het huis van de Here (5-6).

 

Dat heeft wel iets van een levensweg: na een periode van voorspoed en gezegend leven volgt er een periode van moeite en pijn en verdriet. Maar die donkere periode is er in de Psalm als een soort overgangsfase, want het eindigt met een feestmaaltijd.

 

We zouden graag willen dat we dat feestelijke - het concreet ervaren van Gods goedertierenheid tot in alle uithoeken van ons leven - ook hier op aarde al helemaal werkelijkheid werd. En soms gebeurt het ook: dat er na een donker dal weer een lichte periode komt. Maar het kan ook anders gaan: dat je leven hier op aarde eindigt in dat donkere dal van moeite en zorg en dat de dood dan de poort wordt naar een eeuwig durend feest.

 

Zo gaat Psalm 23 niet alleen over de Here maar ook over uw en mijn leven. En het is mooi om in de Psalm dan te ontdekken dat het spreken over God op een gegeven moment overgaat in een spreken tot God. God wordt van een ‘Hij’ een ‘Gij’. En waar gebeurt dat in de Psalm? Precies waar we gebracht worden in dat dal van diepe duisternis: ‘Gij zijt bij mij’.

 

Juist als het leven donker wordt, moeten we dus leren om te bidden. Misschien mogen we het zelfs wel zo zeggen: we komen niet zomaar terecht in een donker dal, maar God brengt ons in dat donkere dal om te leren bidden. Want bidden is zeggen: ‘Here, ik weet het niet meer, maar U wel.’

 

Bidden is ook: ontdekken dat we alleen in de Here zelf alles vinden wat we nodig hebben. ‘Mij ontbreekt niets’. Dat betekent dus: ‘In U heb ik alles’. Als we ons diepste geluk zoeken in deze wereld, zullen we bedrogen uitkomen. Ons geluk, onze voorspoed, onze rust, onze overvloed vinden we alleen in Hem, die zichzelf heeft geopenbaard in Jezus, de Christus. In Hem hebben we alles. Alleen in Hem.

 

Psalm 23 opent de ogen van ons hart voor de Goede Herder. Het gaat in ons leven om zijn stem. En zijn liefdevolle ogen. En zijn zegenende handen. En zijn warme hart. En zijn genadige armen.

 

Als je Christus hebt, ontbreekt je niets.

 

 

ds. Jos Douma