Kleine groepen

Kleine groepen vormen een heel belangrijk middel in het gemeenteleven om in drie dimensies te groeien:

Koningskerk Zwolle

Op 14 januari 2009 heb ik in de Koningskerk in Zwolle-Zuid een lezing gehouden over de betekenis van kleine groepen voor spirituele gemeenteopbouw. Hieronder tref je deze lezing in audio-vorm aan. Ook kun je de gebruikte powerpointpresentatie bekijken.

Lezing 'Kleine groepen in de gemeente van Christus' (mp3)
Powerpointpresentatie bij de lezing
Vragen en antwoorden

Fonteinkerk Haarlem

In de Fonteinkerk in Haarlem werken we sinds 2003 met kleine groepen. Hier vind je materialen (beleidsnotities en toerustingspapieren) die een rol spelen bij het kleine groepen werk in de gemeente.

Beleid en visie: documenten

Hieronder tref je documenten aan die een belangrijke rol spelen in de beleids- en visievorming. De bovenste drie zijn de meest recente:

Juni 2008: Beleidsplan kerkenraad - ambtelijk en onderling pastoraat (pdf)

Juni 2008: Kerkenraad Fonteinkerk - opzet en doel pastoraal wijkoverleg (pdf)

Functieomschrijving leider kleine groep (pdf)


Hoofdlijnen van het kerkenraadsbeleid

Nadere uitwerking hoofdlijnen van het kerkenraadsbeleid

Verantwoordelijkheden van de Taakgroep kleine groepen

Organisatieschema coaching en toerusting

Preek over kleine groepen (PDF)

Vier artikelen van Peter van de Kamp over (onderling) pastoraat in de gemeente

Samenwerken in het pastoraat (Powerpointpresentatie)

Toerustingspapieren voor leiders van kleine groepen

1. Kleine groepen, gemeentevisie, leiderschap
2. Leiders leiden ook zichzelf
3. Leiderschap en discipelschap
4. Verschillende dimensies van geloven
5. Een kapstok voor de groepssamenkomst
6. Een droom van een gemeente
7. Leven in de kleine groep
8. Effectieve coaching van leiders van kleine groepen

Uitslag van de enquete onder de kleine groepenleiders, mei 2007 (pdf)

Gespreksverslag 'de toekomst van de kleine groepen' 8 juni 2007 (pdf)

Bemoedigende Brieven

Elke twee maanden, tussen de BBB-avonden in, wordt er door de Taakgroep Kleine Groepen een Bemoedigende Brief verstuurd (per klassieke post) aan alle leiders van kleine groepen.

Bemoedigende Brief 1: Groepsleiders toerusten en bemoedigen

Bemoedigende Brief 2: Genade uitdelen

Bemoedigende Brief 3: Bidden voor de kleine groep

Bemoedigende Brief 4: Het belang van de huiskamer

Bemoedigende Brief 5: Even stil

Bemoedigende Brief 6: Verschil van mening

Bemoedigende Brief 7: De kleine groep: een nachtmerrie?

Bemoedigende Brief 8: Om voor de Here te werken is een rijke zegen

Bemoedigende Brief 9: Voor jou

Bemoedigende Brief 10: Bedankt!!!!

Bemoedigende Brief 11: Hij gaat met ons

Soms komt niet iedereen van de kleine groep. Soms is de groep echt klein. Te klein voor je gevoel. Laat je dan niet ontmoedigen. Sterker nog: laat je liever bemoedigen door stil te staan bij deze powerpointpresentatie:

Als niet iedereen komt...

Links

Onderstaande links wijzen je een weg om op het internet meer inspirerend materiaal over kleine groepen te vinden.

www.ewv.nl (Evangelisch Werkverband)

www.werkindekerk.nl over kleine groepen

www.willowcreek.nl (klik op 'kleine groepen')

www.willowcreek.com/smallgroups (Engelstalig)

www.renovare.org