Artikelen over prediking

Vanaf 1998 heb ik regelmatig artikelen geschreven over de prediking. Hieronder staat een overzicht van die artikelen.

Waarlijk, mijn ziel. Een spiritueel verhaal over de ziel van de prediker (pdf)

Preken in een spirituele tijd. Pleidooi voor een spirituele homiletiek (pdf)

Levend en krachtig is het woord. Veenhof en de prediking (pdf)

Christus preken. Schets van een geheroriënteerde preekvisie (pdf)

Preken met passie voor Christus (pdf)

Passie voor preken: een verhaal over de verkondiging (pdf)

Het Woord moet gebeuren (pdf)

Hoe Persoonlijk preken wij? Christus voorstellen in de verkondiging (pdf)

Christus alleen en Christus helemaal. Nog een keer: christocentrisch preken (pdf)

Wat mogen we van de prediking verwachten? Notitie over de prediking in de Fonteinkerk (pdf)

Vernieuwende Verkondiging. Notities voor een verhaal over de prediking

Krachtig en inspirerend preken - notities voor een workshop (pdf)

De preek in de leerdienst. De catechismuspreek als themapreek (pdf)

Verhaal in de preek kan goed hulpmiddel zijn (pdf)