Trouwpreek over Hooglied 7 vers 6

De liefde: zo heerlijk en zo mooi!

"Hoe schoon zijt gij, liefde,
hoe heerlijk onder wat men verlangen kan!"

"Hoe mooi is de liefde!
Het heerlijkste wat je verlangen kunt! (Groot Nieuws Bijbel vers 7)"

preek gehouden in de trouwdienst van Anne Wieringa en Annelies Douma op donderdag 20 februari 2003 in de Gereformeerde Kerk van Loppersum

 

Gemeente van de Here Jezus, Anne en Annelies,

De tekst op jullie trouwkaart heeft er toe geleid dat we de bijbel vanavond hebben opengedaan in het Hooglied. En wat we daar lezen, is zeer openhartig. En als we zelf de bijbel hadden moeten samenstellen, hadden we misschien gezegd: 'laat dat er maar liever uit, of kuis het in elk geval een beetje.'

Want we zijn best wel een beetje gewend aan 'open en bloot': op straat, reclameborden, televisie. Maar we hadden misschien niet gedacht dat we dat in de bijbel ook zouden tegenkomen. En misschien hebben we wel iets van: 'de gordijnen mogen best dicht hoor, als hier die jonge vrouw wordt beschreven'. Maar de gordijnen blijven open. Want de bijbel is een open boek, ook als het over de liefde gaat.

Maar ik hoop dat we met elkaar ook een beetje aanvoelen dat de taal van de bijbel toch wel anders is dan de taal van de straat. Want er zijn twee manieren van 'open en bloot'. De manier van de straat en van de televisie: van schaamteloze billboards tot het bloot in allerlei films, de schaamte voorbij. En de manier van de bijbel, hier in Hooglied, waar we iets van intimiteit tussen een man en een vrouw proeven. Iets heel teers en kwetsbaars, en juist daarom zo mooi. Het is de intimiteit van de binnenkamer.

Hoe mooi is de liefde!
Het heerlijkste wat je verlangen kunt!

En wat we afleren op straat, en op televisie, en misschien ook wel op het schoolplein, namelijk dat seksualiteit iets kostbaars is waar je niet maar wat mee aanrommelt, dat leren we weer aan als we het Hooglied lezen. God Zelf zegt hier tegen jullie, Anne en Annelies, en tegen ons allemaal: liefde, ook de lichamelijke liefde, is iets ongelooflijk moois. We maken er vaak een puinhoop van in deze wereld, juist als het gaat om intimiteit en seksualiteit gaat er zoveel stuk. Maar God wil onze gedachten en gevoelens en verlangens dan om zo te zeggen weer heel maken. Hij zegt: 'Lees eens dat Hooglied over de liefde. Zo mooi, zo intiem, heb Ik het bedoeld.'

We lazen het ook in het huwelijksformulier. 'De liefde tussen man en vrouw wordt uitbundig bezongen.' Ja, de bijbel is bij tijd en wijle een uitbundig boek, zeer openhartig. Zeer dichterlijk ook. En dat moet ook wel, als het over liefde gaat. Definiëren, dat werkt dan niet echt. Dichten wel.

Als het over liefde gaat, wordt er ook wat afgedicht. Valentijnsdag ligt een klein weekje achter ons. En op die dag wordt altijd heel wat poëzie geproduceerd. Niet altijd even sterk:

Ik hou van jou,
en blijf je altijd trouw.

Je kent dat wel. Maar we voelen in elk geval: over liefde moet je dichten en zingen. Nou, Hooglied, dat is een gedicht. Sterke poëzie. Heel beeldend ook. En juist dat beeldende karakter roept de vraag op: 'Gaat het wel echt over de liefde tussen een jongen en een meisje? Of moeten we dit liefdeslied niet vooral geestelijk uitleggen?'

Dat zijn de twee mogelijkheden bij de uitleg van het Hooglied. Een laten we zeggen 'aardse' uitleg: het gaat hier gewoon over de lichamelijke liefde tussen twee mensen, over een jongen en een meisje, een bruid en een bruidegom die waanzinnig verliefd zijn, en heel erg naar elkaar verlangen. En er is ook een 'geestelijke' uitleg: het gaat hier over laten we zeggen 'God en de ziel', over 'Christus en zijn gemeente', want de gemeente wordt immers wel de bruid van Christus genoemd.

En nu bestaat er tegenwoordig de neiging om te zeggen: 'Die geestelijke uitleg, dat is allemaal flauwekul. Het gaat hier alleen maar over de liefde tussen twee mensen. En wat is dat toch prachtig. Dat dat kan in de bijbel. Dat de bijbel zo open is over intimiteit.'

En weet u, ik vind dat een beetje jammer. Natuurlijk is het prachtig dat de bijbel zo openhartig is. En dat we juist ook in de bijbel mogen leren dat we er in al onze lichamelijkheid mogen zijn, en dat er niets mis mee is als je verlangt naar een meisje of een jongen. Dat is prachtig. Maar dat prachtige ben is je echt niet opeens kwijt als je zegt: 'Het Hooglied heeft misschien ook nog wel een diepere betekenis. Misschien zegt het toch ook wel wat over onze relatie met de Here Jezus.' In het Nieuwe Testament zie je tenslotte ook dat het huwelijk tussen een man en een vrouw een beeld is voor de relatie tussen Christus en zijn gemeente. Wordt het huwelijk daar minder van? Natuurlijk niet! Het krijgt er alleen maar een diepere betekenis van. En ik geloof dat we die diepte ook mogen peilen als we lezen uit Hooglied.

Hoe mooi is de liefde!
Het heerlijkste wat je verlangen kunt!

De intimiteit die we hier proeven verwijst nog naar een andere intimiteit. Ik heb thuis een boek. En daarin wordt het Hooglied gebruikt als het bijbelboek dat je leert wat bidden is. Want wat is de grote overeenkomst tussen het lichamelijke verlangen tussen een man en een vrouw in het huwelijk en de relatie die we als mensen mogen met God mogen hebben? Intimiteit! De intimiteit tussen een man en een vrouw die elkaar liefhebben is een beeld van de intimiteit die we mogen kennen in ons bidden. Voelt u dat een beetje aan?

En weet u wat het mooie is van zo'n verbinding? Dat we anders tegen onze lichamelijke liefde leren aankijken. En dat we ook anders tegen ons bidden leren aankijken. Die lichamelijke liefde, ja die ligt vaak op straat. En dan heeft het met liefde eigenlijk al helemaal niks meer te maken. Maar zo heeft God het nooit bedoeld. God heeft het bedeeld als iets schoons, iets kostbaars, 'het mooiste waar je naar verlangen kunt'. En daar rommel je niet maar wat mee aan. Daar leg je een ring van liefde en trouw omheen, zoals jullie dat vandaag hebben gedaan, Anne en Annelies. Het is iets van de binnenkamer, van twee mensen. Geloof dus nooit de reclame op straat en de televisiebeelden die bij tijd en wijle door onze huiskamers flitsen, alsof seks iets opens en bloots is waar geen enkele schaamte meer bij hoort, geen intimiteit. Alsof het iets is waar je ongegeneerd gebruik van kunt maken, zoals je een kroket uit de muur trekt. Geloof het niet! 'De Schepper wil een ring van liefde en trouw zien om de intieme liefde.' Zo hebben we het net in het formulier gelezen. 'Want onze lichamen zijn een tempel van de Heilige Geest.'

Zo leren we dus iets over de intieme liefde. Maar ook onze kijk op bidden wordt daardoor anders. Heeft ons bidden vaak ook niet veel weg van: heel veel van God vragen, onze gebeden als de euro's die we in de snackautomaat stoppen, en als er dan iets uitkomt zijn we blij, en als er niks uitkomt noemen we dat 'onverhoorde gebeden'.

Maar bidden is niet allereerst veel vragen. Bidden is: een intieme relatie met de Here hebben. Een intieme relatie met Jezus onderhouden. Bidden is vertrouwelijke omgang met God. Niet het indienen van verlanglijstjes. Maar een relatie. Een relatie van intieme liefde.

Snapt u nu ook dat in dat boek dat ik noemde Hooglied wordt gelezen als een boek dat je helpt om te leren bidden? Want in de liefde, of dat nu de aardse, lichamelijke liefde is, of de geestelijke, hemelse liefde, in de liefde gaat het om intimiteit. En zoals het in de huwelijksrelatie allereerst gaat om het genieten van elkaar, om het genieten van elkaars aanwezigheid, van wie je bent, van elkaars lichaam, van elkaars gaven en karakter, zo gaat het ook in de relatie met de Here God allereerst om het genieten van zijn aanwezigheid die haast tastbaar is: 'Gij omgeeft mij van achteren en van voren, Gij legt uw hand op mij' (Psalm 139). Zo is God bij ons. Hij is om ons heen. Hij raakt ons aan. Hij is zo dichtbij.

De bijbel kan daarom het woord 'gemeenschap' gebruiken voor de lichamelijke eenheid van een man en een vrouw en tegelijk voor de eenheid tussen God en zijn kinderen op aarde. En zo leren we in Hooglied dus ook iets over ons bidden. Bidden is: je richten op Gods tegenwoordigheid. Dat je zegt: 'Here God, U bent er echt, U bent zo dichtbij.' Bidden is: genieten van Gods aanwezigheid, van zijn intieme liefde voor ons. Bidden is: gemeenschap met God hebben. Zo intiem zegt de bijbel het.

En ik weet het wel: zo beleven we dat lang niet altijd. God is vaak op afstand voor ons gevoel. Ons bidden is soms dor. Zoals ook je huwelijk wel eens dor kan zijn. Maar dan voelen we het direct aan: 'Zo heeft God het niet bedoeld.' Bidden, intieme liefde, in de binnenkamer, dat is iets heel kwetsbaars, iets heel moois, het is een geschenk, het is zelfs genade.

Hoe mooi is de liefde!
Het heerlijkste wat je verlangen kunt!

* * *

Annelies en Anne, jullie trouwen vandaag in de kerk. Want jullie houden van elkaar, maar jullie houden ook van God. En van Jezus Christus die jullie Verlosser en Heer is. En ik weet zeker dat allereerst jullie ouders, maar wij allemaal, geweldig blij zijn dat dat op deze dag ook zichtbaar wordt, alleen al doordat we hier samen in de kerk zijn, in het huis van God, de gemeente van Christus.

En juist daarom wil ik die woorden uit dat liefdeslied in het Oude Testament verbinden met woorden van Jezus uit het Nieuwe Testament. Nog voordat jullie tegen elkaar zeiden: 'Ik hou van jou', heeft Christus het tegen jullie gezegd: 'Ik hou van jullie.' Dat heeft Hij tegen jullie gezegd, toen jullie gedoopt werden. En ook vandaag zegt Hij het.

Jullie beginnen vandaag aan een christelijk huwelijk. En een christelijk huwelijk is gebaseerd op, nee niet allereerst op jullie liefde voor elkaar, maar op de liefde van Christus voor jullie. Hoor wat Jezus tegen zijn discipelen zei: 'Dit is mijn gebod, dat gij elkander liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad.' Ik weet het wel: dit zegt de Here Jezus niet tegen een man en een vrouw die elkaar het ja-woord net hebben gegeven, maar tegen zijn discipelen die straks de wereld in moeten trekken om de liefde van Christus te verkondigen aan alle mensen. Maar daarom heeft het ons vandaag ook heel veel te zeggen. De Here Jezus zegt tegen jullie: 'Heb elkaar lief, zoals Ik u heb liefgehad.' Dat is heel belangrijk. Voor je het weet komen we vandaag niet verder dan: 'Anne houdt van Annelies en Annelies houdt van Anne.' Dat is prachtig hoor! Echt waar!

Hoe mooi is de liefde!
Het heerlijkste wat je verlangen kunt!

Maar hier in de kerk leggen we daar nog iets anders onder. We lezen die woorden totdat we Jezus er in ontdekken. We kloppen om zo te zeggen op de woorden van de tekst, en we wachten tot Jezus open doet. En Hij doet open. En Hij zegt: 'Ik houd van Anne, en Ik houd van Annelies.'

Hoe mooi is die liefde!
Het heerlijkste wat je verlangen kunt!

Hoe mooi is de liefde van Christus! 'Niemand heeft grotere liefde dan dat Hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.' Iedereen hier in de kerk mag zich daarin aangesproken voelen: u mag vrienden van de Here Jezus zijn. Want Hij heeft zijn leven ingezet voor u. Hij is aan het kruis gestorven voor u. Wat een geweldige liefde heeft de Here Jezus daarin laten zien.

En die liefde, Annelies en Anne, die liefde van het kruis, die liefde van Jezus Christus, die ligt onder jullie liefde. Jullie houden van elkaar. Prachtig! Maar er komt ook een keer een dag, en ik hoop dat die dan weer snel voorbij gaat, maar het gebeurt ook wel eens een keer dat je daar helemaal niet zo veel meer bij voelt. En dan zeggen we vaak: dan blijft de trouw over. En dat is zo. Maar er is iets anders dat overblijft en dat belangrijker is: de liefde van Christus.

En daarom wil ik vanavond heel graag tegen jullie zeggen: Heb elkaar lief, maar heb voor al Jezus lief. Er is een liefdesliedje dat ik een hele tijd geleden op de radio hoorde. En dat gaat zo: 'You are everything and everything is you!' Dat zeggen jullie vandaag tegen elkaar. Geweldig! Maar zeg het ook tegen Jezus. Dat is bidden. Tegen Jezus zeggen: 'You are Everything and Everything is You!'

Zeg dat met heel je hart, ook op je trouwdag, en op elke dag die God je geeft: 'U, Here Jezus, U bent alles, en U hebt ons lief, ondanks onze zonde. Dank U wel!' En als je zo elke dag naar Jezus kijkt, dan ga je als het ware met de ogen van Jezus naar elkaar kijken. En dan ontdek je in elkaar een schoonheid die verder gaat dan wat voor ogen is. Dan zie je in elkaars ogen de liefde van Christus.

En Christus, Anne en Annelies, Jezus Christus is zo groot, en zo heerlijk, en zo liefdevol, en zo geduldig, en zo zachtmoedig. Op Hem raak je nooit uitgekeken. En Hij wordt nooit moe om te zeggen: 'Anne, Annelies, Ik hou van jullie. Ik ben voor jullie aan het kruis gestorven. Ik ben voor jullie opgestaan. En Ik wil door mijn Geest twee prachtige mensen van jullie maken.' Ja, dat is wat Hij wil: Hij wil twee prachtige mensen van jullie maken.

Raak daarom niet alleen elkaar vol liefde aan, laat je ook elke dag aanraken door de liefde van Jezus Christus. Hij legt zijn hand op jullie.

Laten we bidden...

 

Liturgie huwelijksdienst Anne en Annelies Wieringa-Douma

Votum en zegengroet (staande)
Lied 457:1,4 (staande)
Gebed
Lied 481:1,4
Huwelijksformulier t/m 'Belofte'
Gezang 27:5,6
Huwelijksformulier
Lied 367
Gebed uit het Huwelijksformulier
Zegen
Gezang 35:3
Lezen Hooglied 7:1-6
Lezen Johannes 15:12-17
Psalm 119:42
Preek over Hooglied 7:7 (Groot Nieuws Bijbel)
Gebed
Psalm 63:2,3
Apostolische Geloofsbelijdenis (staande)
Gezang 41 (staande)
Dankzegging en Onze Vader
Collecte
Psalm 150 (staande)
Zegen (staande)