Een 16e eeuwse russische ikoon van Christus (Il Salvatore), een pantokrator-ikoon, vormt voor deze stilteruimte een belangrijke inspiratiebron. Drie aspecten van deze ikoon illustreren samen wat wezenlijk is voor het Woord als basis van christelijke spiritualiteit.

Jezus kijkt ons aan | het hart van de Vader
Nog voordat hij iets gezegd heeft, kijkt Jezus mij al aan: liefdevol. Want er is niets wat ik zou kunnen doen waardoor zijn liefde voor mij groter of kleiner zou worden. De blik van Jezus brengt me in contact met het Vaderhart van God. Daar woont de liefde.

Jezus spreekt ons aan | de stem van de Zoon
Als ik de stem van Jezus wil horen, ben ik allereerst aangewezen op de Schriften. Daarin vind ik het levende Woord van God in al zijn veelkleurigheid en veelzijdigheid. Telkens weer heeft Gods Zoon iets nieuws te zeggen of zegt hij wat ik al hoorde nieuw.

Jezus raakt ons aan | de kracht van de Geest
Er gaat kracht uit van de sprekende Christus. Zijn woord is creatief: door zijn Geest wil hij me aanraken en omvormen. Zo zegent hij mij concreet.