Het Jezusgebed is een manier van bidden waarin de naam van Jezus het centrum vormt. Het Jezusgebed wordt beoefend in de hesychastische traditie. De meest voorkomende tekst die wordt gebruikt is: 'Heer Jezus Christus, Zoon van God, ontferm U over mij'. In de kortste vorm bestaat het gebed in het alleen liefdevol noemen van de naam 'Jezus'.

Ik denk dat ik voor het eerst kennis maakte met het Jezusgebed toen ik in 1990 een boek van G.C. Tromp kocht met de titel: 'Biddend onderweg. Over gebedsvormen en de praktijk van het bidden'. In dat boek staat een kort hoofdstuk 'Het Jezusgebed'. Sinds ik dat gelezen heb is er altijd een zeker verlangen geweest om dit gebed te leren kennen en me eigen te maken.

Twee citaten

"De kracht van het Jezusgebed ligt in het herhalen van de Naam die boven alle naam is, de naam van Jezus. Waar die naam eerbiedig wordt genoemd, daar is Hijzelf tegenwoordig."

"Het Jezusgebed bewerkt, samen met het onderhouden van de thora (de geboden) van Christus (Joh. 15:10) het 'in Christus blijven'."

De ene naam en de vele namen

Het bidden van het Jezusgebed is een vorm van zoeken naar een verbondenheid met Christus op het niveau van het hart. Het gaat er om al biddend steeds dieper af te dalen in het kennen van Jezus met hart en ziel. Daarbij helpt het ook om de volheid van Jezus te leren kennen en te benoemen door zijn vele namen te verbinden met zijn ene naam: Jezus. Dat kan door op het ritme van de ademhaling bij het inademen steeds de naam 'Jezus' te bidden, en bij het uitademen andere namen die een bepaalde kant van zijn persoon naar voren halen:

Jezus - woord van God
Jezus - Heer
Jezus - wijsheid van God
Jezus - Christus
Jezus - wijnstok
Jezus - waarheid
Jezus - leven
Jezus - weg
Jezus - wonderbare raadsman
Jezus - sterke God
Jezus - eeuwige vader
Jezus - vredevorst
Jezus - zoon van David
Jezus - heelmeester
Jezus - leraar
Jezus - profeet
Jezus - hogepriester
Jezus - koning
Jezus - gekruisigde
Jezus - zoon van Gods liefde
Jezus - beeld van God
Jezus - bevrijder
Jezus - trouwe getuige
Jezus - blinkende morgenster
Jezus - goede herder
Jezus - hoop van de heerlijkheid
Jezus - man van smarten
Jezus - licht van de wereld
Jezus - vriend van zondaars
Jezus - rots van heil
Jezus - zoon van de allerhoogste
Jezus - levend water
Jezus - leeuw uit Juda
Jezus - lam van God
Jezus - verlosser
Jezus - leidsman ten leven
Jezus - vrede
Jezus - hoeksteen van ons geloof
Jezus - heilige van God
Jezus - alfa en omega
Jezus - almachtige
Jezus - amen
Jezus - bruidegom

Jezusgebed en de vrucht van de Geest

Een andere manier om het Jezusgebed te bidden vanuit het hartelijke verlangen naar groei in de Geest is het bidden van de naam van Jezus en dan steeds verbonden met de vrucht van de Geest uit Galaten 5 vers 22 en 23. Dit gebed kan worden voorafgegaan en afgesloten met de woorden van het eigenlijke Jezusgebed:

Heer Jezus Christus,
zoon van God,
ontferm u over mij


Jezus - uw liefde in mij
Jezus - uw vreugde in mij
Jezus - uw vrede in mij

Heer Jezus Christus,
zoon van God,
ontferm u over mij


Jezus - uw geduld in mij
Jezus - uw vriendelijkheid in mij
Jezus - uw goedheid in mij

Heer Jezus Christus,
zoon van God,
ontferm u over mij


Jezus - uw geloof in mij
Jezus - uw zachtmoedigheid in mij
Jezus - uw zelfbeheersing in mij

Heer Jezus Christus,
zoon van God,
ontferm u over mij