De Psalmen vormen het gebedenboek van de Bijbel. We maken er kennis met het leven van Gods kinderen in al zijn veelkleurigheid, heen en weer gaand tussen vreugde en verdriet, aanvechting en overwinning, zwakheid en kracht. De Psalmen zijn in de meest eigenlijke zin die gebden die Jezus tot de zijne heeft gemaakt.

Voor het lezen van de Psalmen kunnen ze in de volgende acht porties worden verdeeld:

Week 1: Psalmen 1-22

Week 2: Psalmen 23-39

Week 3: Psalmen 40-58

Week 4: Psalmen 59-76

Week 5: Psalmen 77-93

Week 6: Psalmen 94-108

Week 7: Psalmen 109-119

Week 8: Psalmen 120-150