Het is goed om dagelijks tijd te nemen om op Adem te komen. Dat ene moment op de dag (voor de een 5 minuten, voor de ander een kwartier of een half uur of nog langer) zou je een dagelijks sabbatsmoment of een dagelijke retraite kunnen noemen.

Deze tijd kan op allerlei verschillende manieren worden ingevuld. Op deze pagina - een stilteruimte op het internet - heb je verschillende mogelijkheden tot je beschikking voor het invullen van je dagelijkse sabbatsmoment.

Het houden van een dagelijkse retraite is een manier om in de praktijk invulling te geven aan enkele opmerkingen van Henri Nouwen in zijn boekje 'Een levende heenwijzing. Dienst en gebed in herinnering aan Jezus'. Hij schrijft (met het oog op pastores, maar ik denk dat het voor iedere christen geldt):

"Het heenwijzen naar de Heer vindt niet zozeer plaats door wat pastores zeggen of doen maar veeleer door de mate waarin hun eigen leven ten diepste met God in Jezus Christus verbonden is.

Voor het dagelijkse leven van de pastor houdt dit in dat men gebed niet kan beschouwen als iets bijkomstigs voor het proces van de evangeliebediening. Willen we werkelijk genezend werkzaam zijn doordat we elkaar aan God in Christus herinneren, dan moeten we daarvoor de zin van Christus zelf hebben. Daarvoor is gebed onmisbaar."

Weet je welkom om hier ook Adem te halen en spirituele verdieping te zoeken!

In Christus verbonden,

Jos Douma