Als deze pagina actief is, klinkt er eerst een deel van het Taizé-lied: 'Behüte mich Gott'. Vervolgens is er vier minuten stilte. Deze stilte wordt zachtjes verbroken doordat na die vier minuten opnieuw het Taizé-lied tot klinken komt.

Behüte mich Gott,
ich vertraue dir
und zeigst mir den Weg zum Leben.
Bei dir ist Freude, Freude in Fülle.