De ontmoeting
12 uren met Jezus. Retraiteboek

Reactie van een lezer:

Na een dagboekje gelezen te hebben (Tijd met Jezus) wilde ik meer en heb het boek De ontmoeting gelezen, gebruikt, ervan genoten. Ik heb geweldige uren met Jezus gehad en probeer nu (nog steeds een keer per week) een uur met Jezus te hebben met behulp van de onderwerpen van Bijbelwoorden memoriseren.

Het was een wekelijkse vreugde om in alle rust 's morgens tijd te nemen en gebruik te maken van het boek De ontmoeting. Ik denk dat ik in deze periode meer een relatie met Jezus heb gekregen en ik geniet echt van de uren. Vandaar ook dat ik het als een wekelijks terugkerend festijn wil blijven behouden. Dank voor de vele suggesties, als stil bidden (moeilijk om niet toch overal aan te gaan denken), het goed gaan zitten, geestelijk lezen enz. en natuurlijk de verdere inhoud en vragen. Ik ben nu verder gegaan met het boek Jezus ontdekken en de twee andere boeken liggen ook al klaar.

Ik ben erg blij met het leren van een relatie te hebben. Eerlijk gezegd heb ik niet zo heel erg meegekregen hoe daar vorm aan te geven. Maar nu wel dus. Natuurlijk heb ik Jezus hiervoor gedankt, maar ik wil u ook laten weten dat ik geniet van 'mijn' stille tijd met Jezus en dat de door u geschreven boeken daar een bijdrage in hebben.

Echt even tot rust komen en een ontmoeting zoeken met de Heer. Velen verlangen ernaar maar merken dat het er maar niet van komt. Ze twijfelen of een retraite in een klooster misschien iets voor hen zou zijn. Maar die stap is toch te groot.

Dit boek wil hulp bieden om zelf een persoonlijke retraite vorm en inhoud te geven. Dat kan een retraite van een hele dag zijn (12 uren), van een dagdeel (vier uren) of zelfs van slecht één uur.

Jos Douma biedt in dit boekje voor twaalf uren inhoudelijke teksten en praktische handreikingen aan om zelf vorm te geven aan retraitetijd. De ontmoeting met Jezus staat centraal. De Bijbel gaat open. Gods woorden gaan spreken. En door de Geest van Jezus mag je verlangen naar de vervulling van deze belofte van de Heer: 'Ik ben bij je.'

Lees meer:

inhoud retraiteboek
wat is een retraite
retraite: zeven aandachtspunten
moderne devotie
websites retraitecentra

Verschenen: oktober 2009
Omvang: 168 blz.
Prijs: € 14,99
ISBN: 90 435 1596 2
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen
Website: www.josdouma.nl/retraite


Geloof en Praktijk. Neemt u voldoende tijd om aan uw dagelijkse relatie met Jezus te werken? Waarschijnlijk zult u een ontkennend antwoord geven. We schieten bijna allemaal te kort als het gaat om het onderhouden van relaties. Het liefst zouden we ons willen afzonderen, bijvoorbeeld in een tijdje in een klooster. Maar voor de meeste mensen is dat net een stap te ver. Predikant en veelschrijver Jos Douma heeft een boekje geschreven dat ons helpt om een dag of een uur, dat k unnen we zelf bepalen, in retraite te gaan. Hoewel dit onderwerp zich bij uitstek leent voor veel gezweef, weet Douma er op een praktische en inspirerende manier over te schrijven. Een aanrader voor iedereen die wel in retraite wil, maar niet de gelegenheid heeft dat buitenshuis te doen.

Johan ten Brinke in Maandblad Reveil

Jezus raakt je aan: Er gaat kracht uit van de sprekende Christus. Zijn woorden zijn creatief en willen verandering in je leven tot stand brengen: dat je een nieuw mens wordt die wandelt als kind van God. De woorden die Jezus spreekt zijn vol Geestkracht. Hij raakt je er zegenend mee aan. Je hoeft niet in eigen kracht de weg van de woorden te gaan, maar in de kracht van Jezus die zegenend om je heen is.
Zomaar een stukje uit dit "12 uren met Jezus" retraiteboek. Het helpt ons verder te komen in ons leven met de Here Laat je leiden door de Heilige Geest en niet door je eigen geest. Neem tijd om bezig te zijn met de verdieping van je geloof.
Elke geestelijke oefening is vaak zo dubbel, we voelen ons aangetrokken door de Here en tegelijk zien we er tegenop. De schrijver heeft ook het schrijven zo ervaren. Maar als we door de kracht van de Heilige Geest de gedachten die ons van Hem aftrekken weerstaan en ons oefenen in het lezen van het Woord, zal de Heilige Geest ook in ons vernieuwend bezig zijn.
Lees dit boek vanuit de 7 aandachtspunten: tijd, plaats, rust stilte, geestelijk leven, memoriseren en je toewijden. Achterin is ruimte voor notities Dit gebonden boek met een harde kaft en leeslint, warm aanbevolen.

J.F.Broere- Blok in De Christenvrouw