Geloven met Petrus
Bijbelstudies over geloof en twijfel

In deze bijbelstudies schrijft Jos Douma over de persoon van Petrus. Door de ontmoetingen met Petrus kunnen we veel leren over geloven, maar vooral ook over Jezus.

Petrus leert ons steeds opnieuw, ook als we in ons geloof door diepe dalen gaan, om te zeggen: 'U bent de Christus, de Zoon van de levende God!'

In deze bijbelstudies is Petrus ons voorbeeld, zowel met betrekking tot de kracht als tot de zwakheid van ons geloof. Negen bijbelstudies die ons geloof verrijken.

Verschenen in de Kringserie van ArkMedia en IZB.

Verschenen: juli 2013
Vierde druk: oktober 2014
Omvang: 64 blz.
Prijs: € 6,95
ISBN: 978 90 33800 29 0
Uitgever: Ark Media Amsterdam

Recensies

'Het is weliswaar beknopt, maar daarmee ook vlot geschreven boekje geworden, met de nodige verwerkingsvragen voor persoonlijk en gezamenlijk gebruik.'
(Ambtelijk Contact nr. 5, mei 2014)

'Jos Douma schreef een indringend en herkenbaar geschreven gespreksboek over geloof en twijfel aan de hand van het leven van Petrus.'
(Groei Magazine, winter 2013)

'Het aardige van het boekje is dat het veel aandacht heeft voor geloof en twijfel. In de veronderstelling dat deze twee elkaar niet uitsluiten.'
(Uitdaging nr 399, oktober 2013)