In het doolhof van de rouw.
40 Bijbelwoorden die troost bieden

Als de dood ons leven binnenkomt, begint er een proces dat we rouw noemen. Dat is een verwarrend proces met heel uiteenlopende emoties zoals verdriet, ongeloof, opluchting, boosheid, berusting, neerslachtigheid, wanhoop en toch ook weer nieuwe levensvreugde.

Het beeld van het doolhof helpt om te accepteren dat rouwen een complex proces is, waarin we de lege plaats onder ogen leren zien en voor al onze gevoelens een plaats zoeken te geven.

De veertig korte overdenkingen in dit boek zijn met het oog daarop geschreven: dat we ons laten troosten vanuit Gods eigen woord, dat we ervaren dat we ons in al die complexe emoties geborgen mogen weten bij onze Heer, en ook weer uitzicht vinden.

Verschenen: oktober 2008
Omvang: 99 blz.
Prijs: € 13,90
ISBN: 90 435 1570 2
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen
Bestellen: Bijbel-In Haarlem

Meer informatie: www.inhetdoolhofvanderouw.nl