Jezustrilogie: Jezus ontdekken | Jezus aanbidden | Jezus uitstralen

Er is in de kerken heel veel aandacht voor discipelschap. Dat is prachtig. Maar we moeten niet vergeten dat het hart van discipelschap klopt in Jezus. De boeken 'Jezus ontdekken', 'Jezus aanbidden' en 'Jezus uitstralen' gaan daarom ook echt over hém! Ze vormen een drieluik, maar kunnen ook afzonderlijk van elkaar gelezen worden.



Jezus ontdekken.
Geloven in hem

'Zou Jezus niet een grotere rol kunnen spelen in mijn geloofsleven? Ken ik hem eigenlijk wel zoals hij is?' In dit boek wil de auteur de lezer op een persoonlijke en liefdevolle manier meenemen op een ontdekkingstocht. Want het leven van een gelovige kan nog zoveel mooier en voller worden als Christus daarin echt centraal komt te staan.

Het boek 'Jezus ontdekken' wil de lezer 33 dagen lang helpen om een persoonlijke relatie met Christus te ontwikkelen of om daarin verder te groeien. Dat is niet maakbaar. Alleen de Geest van God kan dat geven. Daarom neemt het gebed in het boek ook een belangrijke plaats in.

Er is in de kerken heel veel aandacht voor discipelschap. Dat is prachtig. Maar we moeten niet vergeten dat het hart van discipelschap klopt in Jezus. De boeken 'Jezus ontdekken', Jezus aanbidden' en 'Jezus uitstralen' gaan daarom ook echt over hém! Ze vormen een drieluik, maar kunnen ook afzonderlijk van elkaar gelezen worden.

Jezus aanbidden.
Hem bewonderen

Jos Douma: 'In mij leeft een verlangen om Jezus de eer te geven die hem toekomt. Dat verlangen komt niet uit mijzelf. Ik geloof dat het een werk is van de heilige Geest. Tegelijk merk ik dat dit verlangen niet altijd even sterk aanwezig is. Er zijn zoveel dingen om te doen, zoveel dingen om aan te denken, zoveel verplichtingen en afspraken die mijn dagen vullen, dat tijd en aandacht aan mijn Heer geven er vaak bij inschiet.

Dit boek heb ik daa1rom eigenlijk allereerst geschreven om mijzelf een handreiking te doen voor de aanbidding van de ene naam. Uiteraard hoop ik dat jij als lezer er ook de vruchten van mag plukken voor je eigen groei in de aanbidding van Gods Zoon.'

Jezus uitstralen.
Lijken op hem

Jezus kennen is prachtig, maar hoe wordt in je leven duidelijk wie Jezus voor je is? Hoe verandert je leven door het omgaan met Jezus? Volgens Jos Douma kan het niet anders of het ontdekken van Jezus Christus als de verlosser en Heer van je leven heeft gevolgen.

Toch worstelen christenen hier vaak mee, omdat ze geen werkelijke verandering in hun leven ervaren, hoe ze ook hun best doen. Daarom benadrukt de auteur in Jezus uitstralen dat lijken op Jezus begint bij kijken naar Jezus. Hij laat op een heldere en praktische manier zien hoe de bijbel hierover spreekt. Ook gaat hij in op verschillende praktijksituaties en bespreekt hij een aantal geestelijke oefeningen.

Dit boek is een handreiking voor elke christen die ernaar verlangt om Jezus voor te stellen aan andere mensen.

Meer informatie: www.jezusontdekken.nl