Op adem komen
Bidden met de psalmen

De Psalmen vormen de eeuwen door een onuitputtelijke bron van gebed. Want wat is gebed anders dan dat mensen met God omgaan en hem zoeken en dat God met mensen omgaat en hen zoekt? Die dubbele beweging vind je terug in elke Psalm. Mens zoekt God. God zoekt mens.

"In dit dagboek heb ik uit elke Psalm een vers gekozen en er een korte overdenking bij geschreven, die wordt afgesloten met een kort gebed. Ik hoop dat dit dagboek je mag helpen om weer op adem te komen. Want dat is bidden voor mensen die vaak achter adem zijn: op adem komen bij God."

Verschenen: oktober 2014
Omvang: 160 blz.
Prijs: € 19,99
ISBN: 978 90 435 2326 4
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen

Voorwoord

De Psalmen vormen de eeuwen door een onuitputtelijke bron van gebed. Want wat is gebed anders dan dat mensen met God omgaan en hem zoeken en dat God met mensen omgaat en hen zoekt? Die dubbele beweging vind je terug in elke Psalm. Mens zoekt God. God zoekt mens.

De Psalmen vormen daarmee een echt gebedsboek. Als je een impuls aan je gebedsleven wilt geven, doe je er goed aan de Psalmen opnieuw te ontdekken.

Hier worden je de woorden aangereikt als je ze zelf niet meer kunt vinden. En wat is er veel biddeloosheid, ook onder christenen.

Hier kun je twijfelen, huilen, juichen, lachen, kwaad zijn, verdrietig zijn, rouwen, peinzen, vragen, smeken, stil worden, aanbidden, wanhopig zijn en worstelen met je vijanden.

Hier kun je God ontmoeten zoals hij is: rechtvaardig, barmhartig, liefdevol, geduldig, boos, verheugd, op afstand, nabij, creatief, bewogen, vasthoudend, trouw en altijd helemaal zichzelf.

In dit dagboek heb ik uit elke Psalm een vers gekozen om een korte overdenking bij te schrijven die wordt afgesloten met een kort gebed. Ik hoop dat je lezend in dit dagboek terug geleid wordt in de genadige ruimte van de Psalmen waar je God zoekt omdat je door hem gevonden bent.

Ik hoop ook dat dit dagboek je mag helpen om weer op adem te komen. Want dat is bidden voor mensen die vaak achter adem zijn: op adem komen bij God. Laat de Geest maar waaien als je de Psalmen leest om zo weer te leren bidden. Die Geest is de adem van Jezus. Voor hem waren de Psalmen een onuitputtelijke bron van gebed.

Ik wens je zijn zegen en zijn adem toe.

In Christus verbonden,

Jos Douma
Zwolle, juli 2014