Tijd met Jezus.
366dagenboek

Heel veel christenen vinden het moeilijk om tijd te vinden voor het lezen van de bijbel. Jij misschien ook. Dit boek wil je helpen om elke dag - even - tijd te nemen om bij Jezus te zijn. Om zijn stem te horen. Om iets te leren over zijn Vader. Om bemoedigd of uitgedaagd te worden.

Tijd met Jezus. 366dagenboek heeft voor elke dag van het jaar een bijbelwoord met daarbij een heel korte overdenking en een korte gebedszin. Hopelijk ervaar je dat kort juist heel krachtig kan zijn. Daarbij heeft elke maand een eigen thema, zoals: bidden met de Psalmen, Christus is alles, de kracht van genade.

Verschenen: mei 2007
Omvang: 392 blz.
Prijs: € 17,99
ISBN: 90 435 1354 8
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen

Meer informatie: www.josdouma.nl/tijdmetjezus

Lees de dagelijkse meditatie op: www.tijdmetjezus.nl

Inhoud

1. Biddend onderweg (januari)

2. De kracht van genade (februari)

3. De taal van Gods liefde (maart)

4. Christus is alles (april)

5. Het geheim van doelgericht leven (mei-juni)

6. Ik ben de wijnstok (juni)

7. Bidden met de psalmen (juli)

8. Worden als Jezus (augustus)

9. Verbonden met de Vader (september)

10. Hij is God (oktober)

11. Laat de Heer uw vreugde blijven (november-december)

12. Ik ben de goede herder (december)