Vrucht van de Geest
Bijbelstudies bij Galaten 5

In tien bijbelstudies schrijft Jos Douma over wat de Bijbel de 'vrucht van de Geest' noemt. Er komen vragen aan de orde als 'Wat doet God en wat kan ik doen als het gaat om karaktervorming?' en 'Welke obstakels zijn er in mijn eigen leven en in de samenleving die het rijpen van de vrucht van de Geest belemmeren?'

Een boeiende, opbouwende studie die geschreven is voor kringgebruik maar die ook zeer geschikt is voor zelfstudie. Met ruimte voor eigen notities. In 'Vrucht van de Geest' wordt gebruik gemaakt van de Herziene Statenvertaling.

Verschenen in de Kringserie van ArkMedia en IZB.

Verschenen: juli 2012
Vijfde druk: oktober 2014
Omvang: 64 blz.
Prijs: € 6,95
ISBN: 9789033819957
Uitgever: Ark Media