Leerdienst zondagmiddag 20 april: Jezus geneest!

Onderstaand stuk staat in het kerkblad van de Fonteinkerk van maart 2008:

In het verlengde van de aandacht die we als gemeente in het najaar van 2007 hebben gegeven aan de thematiek van ziekte en genezing en 'gebed en zalving', wil ik op zondagmiddag 20 april in een leerdienst opnieuw aandacht vragen voor deze thematiek. Daar is ook een directe aanleiding voor.

Op vrijdag 25 april komt de bekende evangelist Jan Zijlstra van De Levensstroom in Leiderdorp naar Haarlem. In het gebouw van De Shelter zal er een genezingsdienst plaats vinden. Dat lijkt mij een heel belangrijk moment om als kerk opnieuw na te denken over de plaats van de genezing in de kerken en in onze levens. Gebeuren wonderen nog steeds?

De bedoeling van de themadienst over genezing is niet om de genezingsdienst van Jan Zijlstra te beoordelen of zelfs te veroordelen. Want voor mij staat één ding wel vast: de genezingsbediening van Jan Zijlstra laat zien dat velen verlangen naar genezing naar geest, ziel en lichaam en dat hier voor de plaatselijke kerken nog heel veel huiswerk ligt!

Wat is wel de bedoeling? Het geven van gezond Bijbels onderwijs over de dienst van de genezing in de gemeente van Christus. Het accent zal erop liggen dat elke plaatselijke kerk als lichaam van Christus zorgvuldige aandacht behoort te hebben voor pastoraat en gebed voor zieken. Een echte leerdienst dus: verdiepend, bijbels en vanuit een gereformeerd perspectief.

Aan deze leerdienst zal in kerkelijk Haarlem ook wat bredere bekendheid worden gegeven. Ik hoop dat de kerk vol zal zijn in deze middagdienst! In Christus verbonden,

ds. Jos Douma

Download de flyer (pdf)