Een geur van Christus: identiteit gereformeerd onderwijs

Hoe kunnen we opnieuw invulling gaan geven aan het denken over de identiteit van het gereformeerde onderwijs? Met die vraag heb ik me vanaf november 2004 tot begin 2007 bezig gehouden. Dat heeft geresulteerd in een artikel over dit thema, een aantal powerpointpresentaties en enkele handouts voor worshops. Hieronder kun je ze downloaden. Ik hoop dat het een blijvende bijdrage mag zijn aan de bezinning op de identiteit van gereformeerd en ander christelijk onderwijs en de rol die spiritualiteit daarin speelt.

Artikel

Een geur van Christus. Gereformeerde school zijn in de naam van Jezus (PDF)

Powerpointpresentatie

Identiteit van gereformeerde scholen

Handouts

Over gereformeerde identiteit in het klaslokaal (PDF)

Onze identiteit in Christus (PDF)

De achtste competentie. Spirituele bekwaamheid van de gereformeerde leerkacht (PDF)

Om te lezen

Jezus uitstralen op school (PDF)