Lezingen en (s)preekbeurten

Via deze pagina kun je audio-opnames van lezingen en (s)preekbeurten beluisteren en/of downloaden:

Toespraak 'Jezus ontmoet jou' over 'Ik ben gekomen om het leven te geven in al zijn volheid' op de Mannenconferentie in De Ark te Mussel ( 17 oktober 2015)

Preek 'Kijken in de spiegel' over Zondag 2 in de Koningskerk Zwolle-Zuid (30 maart 2014)

Thema-avond Lectio Divina VBG Groningen (zondagavond 3 november 2013)

Lezing 'Rust. Stil worden voor God' in de GKV van Barneveld (woensdagavond 18 april 2012)

Preek 'Kijken naar de Heer. De 3vers18-belofte' in de Goede Herderkerk in Haarlem (zondagmiddag 6 november 2011)

Preek 'Als je maar oprecht bent maakt wát je gelooft niet zoveel uit' in de Herengrachtkerk in Leiden (gastendienst 15 mei 2011)

Lezing over 'Passie voor de Meester, en wat ons daarbij in de weg kan zitten' in de Ontmoetingskerk, Ede-Noord (15 september 2010)

Preek over 'Ze vormden met elkaar een gemeenschap... (missionaire gemeenteopbouw)' (Handelingen 2:42)' in de Open Hof in Alkmaar (30 mei 2010)

Preek over 'Zolang Christus geen gestalte in u krijgt' (Galaten 4:19)' in de bevestigingsdienst van Jan van Houwelingen in het Witte Kerkje van Lisse (9 mei 2010)

Preek over 'Leven met een stempel (Efeziërs 4:30)' in het Open Huis in Haarlem (2 mei 2010)

Preek over 'Oei, ik groei (niet)! (Efeziërs 4:16)' in de Open Hof in Alkmaar (18 april 2010)

Lezing 'De hemelse omhelzing. De gunst van geestelijk leven in de 21e eeuw' (ETA 17 april 2010)

Preek over 'De Geest brengt leven en vrede (Romeinen 8:1-6)' in de Open Hof in Alkmaar (4 april 2010)

Preek over 'Onderling pastoraat in kleine groepen (Galaten 4:19)' in de Kandelaarkerk van Amersfoort (28 maart 2010)

Lezing 'De hemelse omhelzing. Gods relatie met ons' in de Eudokiakerk van Kampen (9 februari 2010)

Preek over 'Zorgen voor de ziel' in de Kruiskerk van Meppel (13 december 2009)

Lezing 'De Glorie van Christus' in de Kruiskerk van Meppel (17 november 2009)

Lezing 'Het koninkrijk van God is nabij' op de Mannendag in Assen (31 oktober 2009)

Lezing 'Het koninkrijk van God is nabij' op de Einsteinconferentie in Heemse (30 oktober 2009)

Preek 'De leraar en zijn leerlingen' in de Petrakerk van IJmuiden (19 april 2009)

Lezing 'Kleine groepen in de gemeente van Christus' in de Koningkerk van Zwolle-Zuid (14 januari 2009)