Nieuwe inspiratie

Ben je op zoek naar verdieping?
Verlang je naar nieuwe inspiratie voor je geloof?
Wil je groeien in spiritualiteit en discipelschap?

• spiritueel
• bijbels
• christocentrisch
• persoonlijk

predikant >
Preken is mijn passie. Ik doe het in de Plantagekerk in Zwolle (vanaf maart 2013). Ook regelmatig als gastvoorganger. Altijd gaat het me om aansprekende en spraakmakende Christusprediking die verrijkend is voor je spiritualiteit.

auteur >
Boeken schrijven: steeds weer nieuwe, creatieve manieren vinden om lezers uit te dagen om Jezus beter te leren kennen, om op een persoonlijker manier met de Bijbel om te gaan en om te groeien in spiritualiteit

spreker >
Regelmatig geef ik lezingen. Het gaat over: het kennen van Christus, omgaan met de Bijbel (speciaal: lectio divina), het werk van de Geest, spiritualiteit, stilte, spirituele vorming, discipelschap en gemeenteopbouw.

docent >
Leuven, België: de Evangelische Theologische Faculteit. Hier doceer ik spiritualiteit ('leven in de Geest van Jezus'), een vakgebied dat al jarenlang mijn hart heeft. Daarnaast geef ik aan de Theologische Universiteit in Kampen regelmatig gastcolleges homiletiek.