Spiritualiteit

Leven in de Geest van Jezus. Dat is voor mij een korte en krachtige omschrijving van wat ik versta onder spiritualiteit. Spiriteel leven heeft dus alles met de Geest te maken, de heilige Geest die in ons woont. En het heeft dus ook alles met Jezus te maken omdat de essentie van het werk van de Geest is: Jezus laten zien, Jezus verheerlijken, Jezus groot maken in mensen levens.

Zo zou ik spiritualiteit ook willen omschrijven met een uitspraak van Johannes de Doper over Jezus: 'Hij moet groter worden, ik kleiner' (Johannes 3:30). Waar dat gebeurt is de Geest aan het werk!

Stilteruimte

Op een aparte webpagina vind je een stilteruimte. Daar kun je teksten lezen die verdieping geven aan je spiritualiteit.

Artikelen

Rond de thematiek van de spiritualiteit heb ik in de loop van de jaren verscheidene bijdragen geschreven. Hieronder tref je ze aan.

Gezocht: duurzame spiritualiteit
Een artikel in het blad Opbouw, met aandacht voor 'Naked Spirituality' van Brian McLaren

Mag ik even stilte?
Een artikel in het blad IDEA over de betekenis van de stilte

De hemelse omhelzing. De gunst van het geestelijk leven in de 21e eeuw
Een verhaal over de betekenis van spiritualiteit voor de christelijke kerk

Spirituwatte? De maand van de spiritualiteit
Reflecties over de maand van de spiritualiteit en de uitdaging voor de christelijke kerken

Met een boekje in een hoekje? Ja!
Persoonlijke leesimpressie van Thomas a Kempis' Navolging

Christelijke spiritualiteit is Christocentrisch
In dit artikel geef ik een schets van Christocentrische spiritualiteit vanuit Jezus Christus als Profeet, Priester en Koning.

Lezen in de Geest. Biddend omgaan met de bijbel
Dit is een verhaal waarin ik, in de lijn van Luther, pleit voor een Geestelijk en dus biddend lezen van de bijbel.

Oratio - Meditatio - Tentatio. De spiritualiteit van de predikant
Een passage uit mijn proefschrift Veni Creator Spiritus

Weer kerk van Christus worden
Bespreking van het boek 'Leven uit de Bron' van ds. Marius Noorloos in De Reformatie van 20 maart 2004.

Liefdevol boek over tongentaal
Boekrecensie in het Nederlands Dagblad van 10 oktober 2003.

Wordt vervuld met de Geest (Efeze 5:18)
Dit is het verhaal dat ik gehouden heb op zaterdag 10 mei 2003 in Zwolle: Gods Geest werkt!

Vol van de Geest van Christus
Dit artikel gaat in op kritische vragen die leven rond het spreken over het 'hebben van de Geest' en 'vol zijn van de Geest'.

Stilte als ruimte van de Geest
Kort artikel in CV-Koers van september 2003.

Christelijke spiritualiteit: Bewust leven in Gods aanwezigheid
Dit is een artikel van Hanneke Goudappel dat zij in het Nederl;ands Dagblad schreef na een interview met dr. Kick Bras en mij.

Ik geloof in Christus, bij Hem ben ik veilig. - Zelfonderzoek: hoe preken en hoe leven wij?
Deze twee artikelen schreef ik samen met ds. Henno Smit als bijdrage aan het zogenaamde Jasperse-debat in het Nederlands Dagblad in april-mei 2002.

Vurig boek over spiritualiteit
Een recensie van Kees waaijmans'grote boek over Spiritualiteit.

Overvolle agenda's? Terug naar de Bron
Een bespreking van het boek 'Werken met spiritualiteit'.

Spiritualiteit als toewijding aan Christus
Dit is een opstel dat ik als lezing heb gehouden voor de Kerkenradendag 2000 georganiseerd door het GVI.

Spiritueel Schriftlezen
Een verhaal dat verscheen in het blad Herademing.

Bidden met open ogen
Dit opstel was oorspronkelijk een lezing die ik heb gehouden in het kader van een leergang voor leraren in het kader van het nieuwe vak Algemen Natuurwetenschappen. Centraal stond in die leergang de vraag naar de verhouding natuurwetenschap en geloof. Het opstel is ook opgenomen in: 'Natuurwetenschap en Geloof', Reader van de Greijdanus Lerende School-cursus in 1998-1999.

De pastor als mystagoog
Een verhaal over verlangen naar groei in het geestelijke leven, en de rol die de pastor daarbij zou kunnen spelen.

De teamleider als geestelijk begeleider
Een verhaal voor mensen die een team moeten leiden in het evangelisatiewerk.