Docent Kampen

In de voorbij jaren geef ik regelmatig colleges aan de Theologische Universiteit in Kampen. Mijn vak is daar de Homiletiek: preekkunde. Op dat vakgebied promoveerd ik in 2000 met mijn proefschrift 'Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces'.

Ga naar de site van de TU Kampen.