Visie spirituele gemeenteopbouw

Veel kerken maken momenteel een veranderingsproces door. Centrale vragen daarbij zijn meestal: Wie zijn wij nu eigenlijk? Waar gaat het nu echt om in ons gemeenteleven?

Verlangen naar verandering

De antwoorden zijn meestal niet eens moeilijk. En ze worden vol verlangen gegeven. 'Wij willen gemeente van Christus zijn en hem echt centraal stellen in onze gemeente!' 'Wij willen echt gericht zijn op groei in geloof en onderlinge liefde zodat we een missionaire uitstraling krijgen!'

Visie

Vervolgens worden er een visie en een missie geformuleerd. Structuren worden aangepast (er komen bijvoorbeeld kleine groepen, veel meer gemeenteleden worden ingeschakeld in het gemeentewerk, de kerkdiensten worden aantrekkelijker vorm gegeven). De nodige hobbels worden meer of minder succesvol genomen.

En dan?

Dan wordt duidelijk dat het uiteindelijk niet gaat om visievorming en nieuwe structuren, maar om verandering van mensen. Maar hoe veranderen mensen? Hoe kunnen mensen groeien in Christus? Hoe word je bijvoorbeeld een groepsleider die leiding kan geven aan echte geloofsgesprekken waar de groepsleden samen aan Jezus' voeten gaan zitten?

Vragen

Deze en dergelijke vragen zullen de komende jaren steeds meer gesteld worden. Want er is veel verlangen naar vernieuwing maar ook veel verlegenheid om daaraan op een goede manier vorm en inhoud te geven. Dat geldt voor zowel de kerken in de gereformeerde traditie als de meer evangelisch gekleurde gemeentes.

Dat vraagt om spirituele gemeenteopbouw. Dat is gemeenteopbouw die zich niet allereerst richt op structuren en processen of die vooral bezig is met de vraag hoe we missionair en relevant kunnen zijn in deze tijd. Spirituele gemeenteopbouw stelt vooral dit soort vragen:

Spirituele gemeenteopbouw

In de voorbije jaren ben ik veel met deze vragen bezig geweest in prediking en publicaties. Het daarin opgebouwde gedachtegoed heeft spiritualiteit als kern en gaat altijd gepaard met een christocentrische concentratie.

Dit gedachtegoed wil ik steeds verder uitbouwen en ontwikkelen, niet alleen in mijn eigen gemeente, maar ook in andere lokale kerken. Daarbij vormt deze website het integratiepunt waar alles samenkomt. Hier is veel meer informatie te vinden (onder andere over een aantal boeken die heel goed kunnen worden gebruikt) en zijn onder meer preeksamenvattingen en artikelen te downloaden die in lokale gemeentes gebruikt kunnen worden in het eigen spirituele opbouwproces.

In Christus verbonden,

Jos Douma