Oase
50 dagen op zoek naar de vrucht van de Geest

In 50 korte overdenkingen laat Jos Douma je nadenken over de vrucht van de Geest zoals die omschreven staat in Galaten 5.

Liefde, vreugde en vrede, geduld, vriendelijkheid en goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing: mooie karaktertrekken waarin je kunt groeien.

Oase laat zien dat God bezig is om onze karakters te vormen, zodat het beeld van God weer zichtbaar wordt in ons. Door het handzame formaat en de korte stukjes kun je op elk moment van de dag op zoek naar de vrucht van de Geest. Elke meditatie begint met een bijbelgedeelte en eindigt met een kort gebed.

Mooi cadeau voor mannen en vrouwen.

Verschenen: maart 2015
Omvang: 112 blz.
Prijs: € 12,95
ISBN: 978 90 33 817489
Uitgever: Ark Media

Lees het voorwoord

Ik verlang ernaar dat ik ga lijken op Jezus. Dat verlangen is er al heel lang. Soms heb ik het gevoel dat er nog maar weinig veranderd is. Soms heb ik het idee dat ik gelukkig toch al wat geduldiger en zachtmoediger ben dan jaren geleden.

Gaan lijken op Jezus is een langzaam en liefdevol proces waarin het vooral gaat om wat de Geest doet. Niet om wat ik doe. Ik moet niet zoveel doen. Hooguit dit: rust zoeken, tijd maken om bij God te zijn, de Geest van Jezus zijn werk laten doen.

Dit boek heeft als titel 'Oase' gekregen. In ons jachtige leven dat zoveel zit met activiteiten en verplichtingen is het zo nodig om momenten te creëren om te ontvangen. Dat jachtige leven lijkt soms wel op een woestijn: een onherbergzaam gebied waar chaos is en waar ik mezelf zo gemakkelijk kwijt raak. Wat is het dan heerlijk en goed om een oase te vinden.

Ik hoop dat dit boek zo'n oase voor jou kan zijn. Een plek om je even terug te trekken in de aanwezigheid van de Heer. De Bijbel gaat open, je leest woorden van God, je hoort zijn stem. En er is dat verlangen dat zo gemakkelijk verstopt raakt onder alles wat moet. Het verlangen om van binnenuit te leven en om te merken dat de Geest daar is om je te vormen naar het beeld van Jezus.

Je vindt in dit boek vijftig meditaties bedoeld om vijftig aaneengesloten dagen te lezen. De tijd van Pasen tot Pinksteren, een vijftigdagentijd, is misschien wel de mooiste periode om ermee bezig te zijn. Levend vanuit de opstanding van Jezus je uitstrekken naar wat de Geest van Pinksteren in jouw leven wil doen. Hij wil je vormen tot iemand die op Jezus lijkt. Hij wil je karakter aanraken waarin je nog elke dag dingen tegen komt die je anders zou willen zien. Hij wil je hoop vestigen op Jezus die jouw weg al is gegaan. Want God ziet je al als een mooi mens. En tegelijk wil hij dat mooi mens zijn ook nog meer aan het licht brengen in je dagelijkse leven.

Dit boek ziet het licht in een periode waarin er in kerken veel aandacht is voor discipelschap: Jezus vertrouwen en volgen in je dagelijkse leven. Soms wordt die aandacht ook ervaren als iets wat een nieuw activisme met zich meebrengt en daarmee ook een nieuwe moeheid. Moeten we weer van alles anders gaan doen?

Ik hoop dat 'Oase' temidden van al die aandacht voor discipelschap en het volgen van Jezus in je dagelijkse leven ruimte biedt om op adem te komen. Om te geloven en erop te vertrouwen dat het er uiteindelijk om gaat dat Gods Geest werkt in je leven. Het is zijn verlangen dat Christus gestalte in je krijgt. Ook dat is discipelschap. Ademen. Rusten. Gods Geest laten waaien. Ja, laat Gods Geest maar waaien.

In Christus verbonden,

Jos Douma
Zwolle, maart 2015