Yes, het is weer maandag
Groeien in een missionaire levensstijl

We kunnen als kerken zo met onszelf bezig zijn! Heel veel aandacht gaat uit naar de zondagen. Want dan vindt de dienst plaats. En die moet inspirerend zijn en laagdrempelig en aantrekkelijk en missionair. En door de week proberen we ons hele circus aan commissies, taakgroepen, werkgroepen, vergaderactiviteiten in de lucht te houden. En we zijn natuurlijk op zoek naar nieuwe missionaire kansen en taken.

Maar vergeten we, missionair als we willen zijn, niet dat verreweg de meeste van de mensen die zich in de kerk met al deze dingen bezig (zouden moeten) houden het grootste deel van hun tijd doorbrengen op hun werkplek? Daar liggen de missionaire mogelijkheden voor het oprapen. Wie rust hen toe om op de werkplek voluit missionair christen te zijn?

Het is uit een heilig ongenoegen ('holy discontent') dat Mark Greene hierover een boek schreef met de titel die boven hierboven staat. Een citaat:

"Een niet-christen kan bijna iedere vorm van evangelisatie 'wegdraaien' - een televisieprogramma kun je uitzetten en een traktaat kun je weggooien - maar het schouwspel van een christen die leeft vanuit de kracht van de Geest, dag in, dag uit, uur in, uur uit, crisis in, crisis uit, kan hij niet ontlopen."

Missionair dus op maandag. Kansen te over om mensen in aanraking te laten komen met Jezus!

Themazondag 2008: 'Missionair op maandag'

Op zondag 12 oktober 2008 is er in de Fonteinkerk Haarlem in twee kerkdiensten aandacht aan dit thema besteed. Hieronder vind je de gehouden preken (audio), een preeksamenvatting en een handreiking met tien tips voor een missionaire levensstijl op maandag.

[1] Jullie zijn het brood dat leven geeft (12 oktober 2008 morgendienst)
Om te luisteren: Preek over Johannes 6:48 18'45"
Bronwater: preeksamenvatting

[2] Tien handreikingen voor een missionaire levensstijl (12 oktober 2008 middagdienst)
Om te luisteren: Onderwijs 'Missionair op maandag' 34'40"
Bronwater: Tien handreikingen

Themazondag 2010: 'Doe alles voor de Heer! Christen zijn (op je werk)'

Op zondag 7 november 2010 is er in de Fonteinkerk Haarlem opnieuw aandacht besteed aan het thema 'Christen zijn op je werk'. Via onderstaande link vind je alle informatie:

Themadienst 2010 'Doe alles voor de Heer! Christen zijn (op je werk)'

Twee boeken om te lezen

Als je je graag verder wilt bezinnen op het thema 'Christen zijn op je werkplek', lees dan de onderstaande twee boeken!

Mark Greene, YES! 't Is weer maandag. Christen zijn op je werkplek, Medema 2006.

Eddy de Pender, Help! Het is weer maandag! Christen zijn op je werk, Buyten & Schipperheijn 2006.

 

Kijk ook op: www.christenzijnopjewerk.nl