School voor spiritualiteitGA NAAR SCHOOL VOOR SPIRITUALITEIT op levenindekerk.nl.In 2010 en 2011 heb ik vanuit een School voor spiritualiteit predikantenretraites aangeboden in het retraitecentrum van RenoVita.

De School voor spiritualiteit is een leeromgeving waar theologie en praktijk van spiritualiteit hand in hand gaan. De School voor spiritualiteit richt zich primair op predikanten.

Leeromgeving

Onder een leeromgeving wordt verstaan een samenstel en samenspel van faciliteiten, materialen en begeleiding waardoor ondersteuning geboden wordt bij persoonlijke leerprocessen. De School voor spiritualiteit is vooral gericht op leerprocessen rond persoonlijke spirituele vorming door middel van spirituele oefeningen zoals lectio divina, mediterend Bijbellezen en de stilte. Met de verschillende elementen van de leeromgeving kun je op deze pagina kennismaken.

- een literatuurlijst spirituele vorming
- een digitale stiltekapel (opent in apart venster)
- een boekenplank met titels van boeken die voor de School van spiritualiteit speciaal belangrijk zijn
- een serie basisteksten

Boeken over spiritualiteit

In de voorbije jaren heb ik drie boeken gepubliceerd die specifiek spiritualiteit als thema hebben. Daarnaast is speciaal voor predikanten ook mijn dissertatie 'Veni Creator Spiritus. De meditatie en het preekproces' van belang (klik op de afbeeldingen voor meer informatie):

           

Literatuurlijst spirituele vorming

Voor de geestelijke groei van de gemeente is het thema spirituele vorming erg belangrijk. Hieronder volgt een lijst titels van boeken die in dit verband een heel waardevolle rol kunnen vervullen:

Augustinus, Aurelius: Belijdenissen
Baxter, Richard: The Reformed Pastor
Bianchi, Enzo: God ontmoeten in zijn woord. Inleiding tot de Lectio Divina
Bonhoeffer, Dietrich: Navolging
Bonhoeffer, Dietrich: Leven met elkander
Casey, Michael: Sacred Reading: The Ancient Art of Lectio Divina
Douma, Jos: Jezus aanbidden. De glorie van Christus
Foster, David: Reading with God: Lectio Divina
Foster, Richard: Het feest van de navolging. Groeien in spiritualiteit
Foster, Richard: Spiritual Classics. Selected readings for individuals and Groups on the Twelve Spiritual Disciplines (Renovare Resource)
Foster, Richard: Devotional Classics. Selected readings for Individuals and Groups. (Renovare Resource)
Foster, Richard: Gebed. Waar het hart zijn thuis vindt
Grün, Anselm : Spiritualiteit van beneden
Kempis, Thomas a: De navolging van Christus
Lawrence, Broeder: The Practice of the Presence of God
Lewis, C.S.: Brieven uit de hel
Lewis, C.S.: Reflections on the Psalms
Lovelace, Richard F.: Dynamics of Spiritual Life: An Evangelical Theology of Renewal
Mulholland, M. Robertv: Invitation to a Journey: A Road Map for Spiritual Formation
Mulholland, M. Robert: Shaped bij the Word: The Power of Scripture in Spiritual Formation
Nouwen, Henri: Een levende herinnering: Dienst in gebed als verwijzing naar Jezus
Nouwen, Henri: De woestijn zal bloeien: Gids voor hedendaags spiritueel pastoraat
Nouwen, Henri: Open uw hart. De weg naar onszelf, de ander en God
Onbekend: De weg van een pelgrim
Packer, J. I.: Keep in Step with the Spirit. Finding Fullness in our Walk with God.
Payne, Leanne: Gods Tegenwoordigheid geneest
Payne, Leanne: Luisterend bidden: Gods stem leren verstaan
Pennington, M. Basil: Lectio Divina: Renewing the Ancient Practice of Praying the Scripures
Peterson, Eugene: Dragende delen. Pastor zijn op authentiek wijze
Peterson, Eugene: Christ plays in ten thousand places. A conversation in spiritual theology
Peterson, Eugene: Eat This Book: A Conversation in the Art of Spiritual Reading
Peterson, Eugene: The Contemplative Pastor: Returning to the Art of Spiritual Direction
Piper, John: Vechten voor vreugde
Piper, John: De vreugde van God
Piper, John: Verlangen naar God. Overdenkingen van een christenhedonist
Johnson, Jan: Invitation to the Jesus Life: Experiment in Christlikeness
Roberts, Robert Campbell: Spiritual Emotions : A Psychology of Christian Virtues
Tomlin, Graham: Geestelijk fit. Het belang van christelijke karaktervorming
Webber, Robert: The Divine Embrace. Recovering the Passionate Spiritual Life
Willard, Dallas: Heel je ziel en zaligheid. Worden als Jezus
Willard, Dallas: Renovation of the Heart: Putting on the Character of Christ
Willard, Dallas: The Spirit of the Disciplines: Understanding How God Changes Lives
Willard, Dallas: God verstaan. Groeien in vertrouwelijke omgang met God
Willard, Dallas: The Divine Conspiracy. Rediscovering the Hidden Life in God

Boekenplank