Als uw woorden opengaan
Mediterend Bijbellezen

Veel christenen verlangen ernaar om persoonlijk Bijbel te lezen. Want de omgang met het woord van God is een van de belangrijkste manieren om verder te komen in je geloof. Maar Bijbellezen is niet altijd gemakkelijk.

Met dit boek doet Jos Douma een handreiking voor het mediterend lezen van de Bijbel. Daarbij is er speciale aandacht voor het gebed en voor de persoonlijke betrokkenheid bij de eigen omgang met Gods woord.

[Dit is een heruitgave van ' Op het spoor van meditatie. Biddend luisteren naar Gods Woord']

Verschenen: november 2010
Omvang: 156 blz.
Prijs: € 14,90
ISBN: 90 435 0552 9
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen

Meer informatie: josdouma.nl/meditatie