Geworteld leven
Christelijke spiritualiteit

Wat is spiritualiteit? Hoe kun je spiritueel leven? Deze vragen zijn aan de orde van de dag. Want veel mensen verlangen naar een leven met meer bezinning en meer bezieling.

Jos Douma schreef voor de christelijke Maand van de spiritualiteit een toegankelijk en persoonlijk boekje over christelijke spiritualiteit.

'Dit is een persoonlijk verhaal over spiritueel leven waarin ik in de loop van de tijd eigen accenten heb leren zetten. Je zou het kunnen typeren als een persoonlijk getuigenis over christelijke spiritualiteit dat ik aanbied aan mensen die net als ik op zoek zijn naar verdieping van hun geloof, van hun vertrouwen, van hun op weg zijn met God. Ik geef woorden aan een zoekend verlangen dat gericht is op de Heer die mij al lang gevonden heeft.'

Verschenen: oktober 2009
Derde druk: maart 2012
Omvang: 64 blz.
Prijs: € 7,95
ISBN: 978 90 435 1764 5
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen
Meer: www.josdouma.nl/geworteldleven