Geworteld leven
Christelijke spiritualiteit

Wat is spiritualiteit? Hoe kun je spiritueel leven? Deze vragen zijn aan de orde van de dag. Want veel mensen verlangen naar een leven met meer bezinning en meer bezieling.

Jos Douma schreef voor de christelijke Maand van de Spiritualiteit 2009 een toegankelijk en persoonlijk boekje over christelijke spiritualiteit.

'Dit is een persoonlijk verhaal over spiritueel leven waarin ik in de loop van de tijd eigen accenten heb leren zetten. Je zou het kunnen typeren als een persoonlijk getuigenis over christelijke spiritualiteit dat ik aanbied aan mensen die net als ik op zoek zijn naar verdieping van hun geloof, van hun vertrouwen, van hun op weg zijn met God. Ik geef woorden aan een zoekend verlangen dat gericht is op de Heer die mij al lang gevonden heeft.'

Het boekje is heel geschikt voor gesprekgroepen die aan de gang willen met het thema spiritualiteit. Bij elk van de zeven hoofdstukken zijn gespreksvragen geformuleerd.

inhoud >
inleiding >
gespreksvragen >
maand van de spiritualiteit >

Verschenen: 31 oktober 2009
Omvang: 64 blz.
Prijs: € 4,95
ISBN: 978 90 435 1764 5
Uitgever: Uitgeefmaatschappij Kok Kampen
Bestellen: Bijbel-In HaarlemCursus Geworteld Leven (Meerkerk, Hoofddorp)


Op drie woensdagavonden in maart en april 2011 heb ik een cursus gegeven rond het boekje 'Geworteld leven'. Hieronder vind je het materiaal terug dat een plek heeft gehad op de avonden: enkele powerpointpresentaties en muziek- c.q. videobestanden. Verder zijn er ook gespreksvragen (pdf) beschikbaar.

Avond 1: spiritualiteit
Powerpointpresentatie (pdf)
Luister en kijk naar 'In die hemel is die Heer'

Avond 2: genade en discipline
Powerpointpresentatie (pdf)
Kijk en luister naar 'Stained Glass Masquerade' van 'Casting Crowns'
Luister naar de stiltemuziek van Ronald Koops (piano)

Avond 3: verbondenheid en alledaagsheid
Powerpointpresentatie (pdf)
Luister naar het Taizélied: 'Ieder nacht verlang ik naar U'
Luister naar de stiltemuziek van Ronald Koops (piano)