Preken lezen

Onderstaande preken kun je voor jezelf lezen of ook gebruiken om voor te lezen in een kerkdienst. Klik hier (luisterpreken uit de periode Haarlem, 2007-2013) of hier (luisterpreken uit Zwolle, vanaf maart 2013) om naar preken te luisteren.

Recente preken

Momenteel schrijf ik mijn preken niet uit, op een enkele uitzondering na. Hieronder vind je enkele meer recente preken die ik heb gehouden en die door gemeenteleden vanaf de audio-opname zijn uitgeschreven. En ook een preek die ik gewoon zelf van tevoren geschreven heb.

Het verdriet van Jezus (Marcus 14:32-42) (28 februari 2016)
Toen sprak God deze woorden (Exodus 20:1) (augustus 2014)
Gods missie heeft een kerk (Matteüs 28:18-20) (juni 2014)
Samen volledig toe groeien naar Christus (Efeziërs 4:15 (februari 2014)
Wat je aandacht geeft groeit (Filippenzen 4:8-9) (februari 2014)
Ik voel me (niet) geroepen (Exodus 3:7-4:17) (augustus 2013)

Andere preken

Je bent een mooi mens... Hoe God je karakter vormt
De preken kun hier lezen/downloaden.

Logo van het christelijk geloof (over de doop)
Logo van het christelijk geloof. Inleiding
Het water is diep. De doop van Johannes (Marcus 1:4-8)
In jou vind ik vreugde! De doop van Jezus (Marcus 1:9-11)
De zonde is verleden tijd. Avondmaal vieren als doopvernieuwing (Romeinen 6:1-6)
Genieten van genade. Gods goedheid in de doop (Titus 2:11 en 3:5-6)

Paaspreek 'Pasen vieren met Maria en met Tom' (Johannes 20:1-18)
Dankdagpreek 'Gezegend bent u, HEER onze God. De zegen van de beracha' (Marcus 8:1-9)
Laat het water stromen. De belofte van een overvloeiend geestelijk leven (Johannes 7:38)
Wij willen water! Water uit de rots (Numeri 20:2-13)
Laten we eten en feestvieren. Overdenking rond het Avondmaal (Lucas 15:23b)
Worden als de vader. De gelijkenis van de verkwistende God (Lucas 15:11-32)
Allemaal Godzoekers (Psalm 63:2)


Jezus en de economische crisis (Matteüs 19:13-22) (download presentatie)
Het ware kerstgevoel. Of: Jezus, Gods heerlijkheid verschijnt (handreiking voor de liturgie)
Het hart van de kerk (Zondag 21)
Leven vanuit de toekomst (Zondag 22)
Zoals het brood. Geestelijk leven in het spoor van het Avondmaal (Zondag 29-30)

Meer preken

Andere (uitgeschreven) preken vind je ook via een aantal aparte pagina's mijn site, die telkens gewijd zijn aan een prekenserie:

De hoopgevende belofte van 2 Korintiërs 3 vers 18
www.josdouma.nl/3vers18

Hoe gaat het met je ziel?
www.josdouma.nl/zorgvoorjeziel

God is liefde
www.josdouma.nl/godisliefde

Onze ziekten en Gods genezing
www.josdouma.nl/genezing

Hij zegent je. Gods zegen ontvangen om een zegen te zijn
www.josdouma.nl/hijzegentje

Genade ervaren
www.josdouma.nl/genadeervaren

Verbonden met de Vader
www.josdouma.nl/verbondenmetdevader

Geloven met Petrus
www.josdouma.nl/gelovenmetpetrus