Gebed en zalving voor zieken

In de Fonteinkerk in Haarlem zijn we in het seizoen 2007-2008 op een aantal momenten intensief bezinnend bezig geweest met het thema 'Onze ziekten en Gods genezing' en speciaal met 'Gebed en zalving naar Jakobus 5'. Verderop op deze pagina is daar meer over te lezen.

Onze ziekten en Gods genezing

Op de zondagen 26 augustus en 2 september 2007 is in de morgendiensten van de Fonteinkerk in Haarlem het thema 'Ziekte en genezing' aan de orde geweest. De directe aanleiding daarvoor was een ernstig zieke in de gemeente en een daardoor op gang komend bezinningsproces over wat we als gemeente in pastoraal opzicht kunnen en moeten betekenen voor onze zieken.

Wat is de plaats van de voorbede in de eredienst? Hoe kunnen we bidden om genezing? Is gebed met zalving naar Jacobus een mogelijkheid die we kunnen toepassen? Wat zijn onze verwachtingen daarvan? Hoe gaan we om met de alomtegenwoordige werkelijkheid van ziek-zijn? Is ziekte misschien een weg waarop God ons tegemoet komt?

Over deze vragen is aan de hand van het onderstaande materiaal in de kerkenraad gesproken op dinsdag 11 september 2007. Ook was er een gespreksavond voor de gemeente op woensdag 12 september. In beide bijeenkomsten is op een positieve wijze gezproken over de mogelijkheid van 'gebed en zalving voor zieken' in de gemeente van de Fonteinkerk. Daarmee is dit binnen het pastorale aanbod van de gemeente een van de mogelijkheden geworden. We hopen dat onze Heer het zal zegenen!

Preken over ziekte, zalving en genezing

Zondag 26 augustus: Jesaja 53:3 (Vertrouwd met ziekte)
Preek 'Vertrouwd met ziekte'
Bronwater

Zondag 2 september: Jakobus 5:13-16 (Gebed en zalving voor zieken)
Preek 'Gebed en zalving voor zieken'
Bronwater

Jezus geneest ook vandaag nog!?

Op zondagmiddag 20 april 2008 hebben we in de vorm van een leerdienst met een nagesprek opnieuw aandacht besteed aan de thematiek van 'Gebed en genezing'. Directe aanleiding was de genezingscampagne van Jan Zijlstra in Haarlem op vrijdag 25 april in het gebouw van de Shelter. Een goed moment dus om ons als kerken te bezinnen op de plaats van gebed en pastoraat voor zieken in de gemeente en over de dienst van de genezing.

Samenvatting van het onderwijs (pdf)
Gebruikte powerpointpresentatie
De flyer (pdf)
Meer informatie...

Artikel IDEA over zalving en gebed

Ziekenzalving: mijn eerste keer

Preek over troosten en verdriet

Zondag 30 december 2008: Romeinen 12:15a (Over troosten en verdriet)
Preek 'Het doolhof van de rouw'

Pastorale beleidsdocumenten

Gebed en zalving - Een handreiking voor de praktijk
Pastoraat en gebed voor zieken in de gemeente - Pastoraal beleid rond ziekte in de Fonteinkerk
Handreiking voor een liturgisch samenzijn bij de zieke thuis

Utrecht Noord-west, 21 september 2008

Op zondag 21 september 2008 heb ik twee keer gepreekt in de gemeente van Utrecht Noord-west over het thema 'Onze ziekten en Gods genezing'. Je kunt de preken hier naluisteren en je kunt ook de samenvattingen downloaden:

1. Met ziekte vertrouwd (Jesaja 53:3)
samenvatting downloaden | Preek beluisteren

2. Gebed en zalving voor zieken (Jakobus 5:13-16)
Samenvatting downloaden | Preek beluisteren