HEILIG VRIJEN: Jezus en onze seksualiteit

In september en oktober 2005 heb ik in de Fonteinkerk drie preken gehouden over sexualiteit. Deze drie preken hebben opnieuw een plek gekregen in het kader van drie verdiepingsdiensten in de Oosterparkkerk in Amsterdam. Deze diensten vonden plaats op 4, 11 en 18 februari 2007, steeds om 17.00 uur in de Oosterparkkerk in Amsterdam.

Meer informatie over het karakter van de verdiepingsdiensten in de Oosterparkkerk is te lezen in dit artikel uit het Nederlands Dagblad van 11 januari 2007: Kerk in Amsterdam: wel middagdiensten, maar dan anders.

Zondagmiddag 4 februari: Gods doel met onze seksualiteit
Handout (pdf)
Powerpoint

Zondagmiddag 11 februari: De hetero in de gemeente van Christus
Handout (pdf)
Powerpoint
Verbondenheid in het huwelijk. Huwelijkspastoraat in de naam van Jezus (pdf)
Preeksamenvatting 'Alleen zijn doe je samen' (pdf)

Zondagmiddag 18 februari: De homo in de gemeente van Christus
Handout (pdf)
Powerpoint
Website Contrario


Introductie

Via televisie en internet en reclameborden wordt voortdurend de boodschap uitgezonden dat sex belangrijk is. Jongeren hebben op steeds vroegere leeftijd praktische ervaring met sex. Naast het huwelijk zijn er ook andere samenlevingsvormen gekomen, ook voor homo’s.

Ook de kerk van Jezus Christus heeft een boodschap over sexualiteit. Open en eerlijk en praktisch. Vanuit de bijbel. In drie themadiensten in de Fonteinkerk aan het Frans Halsplein in Haarlem wordt onderwijs gegeven over de bijbelse visie op sexualiteit en alles wat daarmee te maken heeft.