C. Veenhof en de prediking

Op vrijdag 17 november2006 werd er in Kampen een congres gehouden over 'Leven en werk van Cornelis Veenhof' (1902-1983). Op dat congres heb ik een lezing gehouden over 'Veenhof en de prediking'.

gehouden lezing>>>

uitgebreidere versie met notenmateriaal>>>

De primaire functie van het woord

In de lezing verwijs ik met name naar een noot waarin Veenhof zijn visie op de prediking onder woorden brengt. Ik bied hier een integrale digitale publicatie van die noot uit Veenhofs boek 'Prediking en uitverkiezing', namelijk noot 133 (die maar liefst 20 bladzijden in kleine letter beslaat). In deze noot zet Veenhof thetisch zijn visie uiteen op 'De primaire functie van het woord'. De eerste alinea van deze uiteenzetting luidt als volgt:

"Een van de voornaamste oorzaken van de chronische misverstanden, de blijvende verwarring en de nog altijd voortdurende strijd, welke tussen de verschillende nuances onder de gereformeerden ten aanzien van verbond, belofte en sacrament heersen, moet gezocht worden in het niet meer verstaan, althans niet voldoende tot gelding brengen, van de primaire functie van het woord Gods in het werk der verlossing..." Lees verder...

Opmerkingen over de prediking

Van de de preekcolleges die Veenhof heeft gegeven zijn handgeschreven dictaten bewaard gebleven. De eerste van negen opmerkingen uit een dergelijk dictaat (zonder jaar) luidt als volgt:

De situatie bij de prediking wordt bepaald door twee grootheden. 1e het bijbelwoord, 2e de samengekomen gemeente. Die moeten voor de prediking in relatie met elkaar worden gebracht. De prediking is bediening van het bijbelwoord aan de vergaderde gemeente. Lees verder...